Kino Polska TV SA

(KPL) 14,0000 -0,3500 -2,44% 05.12.2023 16:27
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
"Kino Polska TV" Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa
Prezes:
Kisielewski Bogusław
Sektor:
Media i telekomunikacja
NIP:
5213248560
Regon:
015514227
KRS:
0000363674
ISIN:
PLKNOPL00014
Kontakt
inwestorzy@kinopolska.pl
Relacje Inwestorskie
+48 22 356 74 00
Telefon
+48 22 356 74 01
Faks
mbogusz@kinopolska.pl
Marta Kruk-Bogusz, Manager ds. Relacji Inwestorskich i Biura Zarządu
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kisielewski Bogusław
Prezes Zarządu
Gültan Levent
Członek Zarządu
Woźnicka Katarzyna
Członek Zarządu
Uziyel Berk
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Farhi Loni
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sobel Stacey
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Boroszko Marcin
Członek Rady Nadzorczej
Orłowski Piotr
Członek Rady Nadzorczej
Perezagua Sanchez Jesus
Członek Rady Nadzorczej
Rudnik Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej
Uziyel Alber
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Canal+ Luxembourg S.?r.l. poprzez SPI International B.V.
13 082 126 (66%)
13 082 126 (66%)
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
1 702 462 (8,59%)
1 702 462 (8,59%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 044 000 (5,27%)
1 044 000 (5,27%)
Pozostali akcjonariusze
3 992 816 (20,14%)
3 992 816 (20,14%)

Wiadomości - giełda