Mirbud SA

(MRB) 7,3000 -0,4700 -6,05% 30.11.2023 17:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Mirbud Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Prezes:
Mirgos Jerzy
Sektor:
Budownictwo
NIP:
8361702207
Regon:
750772302
KRS:
0000270385
ISIN:
PLMRBUD00015
Kontakt
sekretariat@mirbud.pl
E-mail
+48 46 833 98 28
Telefon
+48 46 833 97 32
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Mirgos Jerzy
Prezes Zarządu
Nowak Sławomir
Wiceprezes Zarządu
Korzeniewski Paweł
Członek Zarządu
Sałata Tomasz
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Kosonóg Wiesław
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Niewiadomski Radosław
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Bujnowska Agnieszka Maria
Sekretarz Rady Nadzorczej
Lipiec Stanisław
Członek Rady Nadzorczej
Sociński Artur
Członek Rady Nadzorczej
Tucharz Jacek
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Jerzy Mirgos
41 600 000 (45,34%)
41 600 000 (45,34%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
9 221 837 (10,05%)
9 221 837 (10,05%)
Pozostali akcjonariusze
40 922 363 (44,61%)
40 922 363 (44,61%)

Wiadomości - giełda