MOJ SA

(MOJ) 2,0000 0,0000 0% 27.11.2023 09:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
MOJ Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice
Prezes:
Kudela Jacek
Sektor:
Urządzenia mechaniczne
NIP:
6342139773
Regon:
273548901
KRS:
0000266718
ISIN:
PLMOJ0000015
Kontakt
sekretariat@moj.com.pl
E-mail
+48 32 604 09 21
Telefon
+48 32 604 09 01
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kudela Jacek
Prezes Zarządu
Biskup Przemysław
Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Logistyki
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Bik Andrzej Ryszard
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Płaza Paweł
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Komitetu Audytu
Demel Tadeusz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Bik Kazimierz
Członek Rady Nadzorczej
Bik Mateusz
Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
Czaja Piotr
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Piasecka Jolanta
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Porozumienie Akcjonariuszy: Fasing GK S.A., Karbon 2 sp. z o. o., Anna Bik, Zdzisław Bik
6 031 509 (61,38%)
10 324 984 (73,12%)
Pozostali akcjonariusze
3 795 605 (38,62%)
3 795 606 (26,88%)

Wiadomości - giełda