PA Nova SA

(NVA) 15,2000 +0,1000 +0,66% 04.12.2023 09:32
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
P.A. Nova Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice
Prezes:
Janik Tomasz
Sektor:
Budownictwo
NIP:
6310200417
Regon:
003529385
KRS:
0000272669
ISIN:
PLPANVA00013
Kontakt
biuro@panova.pl
E-mail
+48 32 4004 100
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Janik Tomasz
Prezes Zarządu
Bobkowska Ewa
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Lessaer Stanisław
Wiceprezes Zarządu ds. Projektowania
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Adamus Rafał
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Ruka Paweł
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Bobkowska Agnieszka
Sekretarz Rady Nadzorczej
Zamora Piotr
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Jurek-Lessaer Katarzyna
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Budoprojekt sp. z o.o.
2 436 000 (24,36%)
4 872 000 (34,31%)
Ewa Bobkowska i Grzegorz Bobkowski
934 780 (9,35%)
1 669 780 (11,76%)
Stanisław Lessaer i Katarzyna Jurek-Lessaer
897 248 (8,97%)
1 527 248 (10,76%)
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 073 297 (10,73%)
1 073 297 (7,56%)
Maciej Bobkowski
535 250 (5,35%)
934 250 (6,58%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
924 014 (9,24%)
924 014 (6,51%)
Pozostali akcjonariusze
3 199 411 (32%)
3 199 411 (22,52%)

Wiadomości - giełda