PGF SA

(PGV) 0,5160 -0,0220 -4,09% 04.12.2023 13:42
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Prezes:
Janik Mirosław
Sektor:
Inwestycje
NIP:
9290093806
Regon:
006104350
KRS:
0000067681
ISIN:
PLZSTAL00012
Kontakt
sekretariat@gkpgf.pl
E-mail
+48 601 783 164
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Janik Mirosław
Prezes Zarządu
Niedziela Wiktor
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Wasielewski Błażej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stożek Piotr
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jakszuk Sławomir
Członek Rady Nadzorczej
Al Souse Sufian
Członek Rady Nadzorczej
Szostek Maciej
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
2nd Square PTE Ltd
33 321 009 (33,16%)
33 321 009 (33,16%)
Pozostali akcjonariusze
67 177 428 (66,84%)
67 177 428 (66,84%)

Wiadomości - giełda