Przepis na miasto idealne

IBM przedstawił swój pomysł na inteligentne miasta przyszłości. Co według koncernu jest niezbędne do stworzenia dobrze funkcjonującego miasta?

Czas

Jaka jest recepta IBM na lepsze życie? Pomysł jest właściwie znany od dawna, gorzej z jego implementacją. IBM proponuje ideę "świadomych miast", które w zorganizowany sposób zbierają informacje aby w ten sposób lepiej kierować życiem miasta i jego mieszkańców.

Jaki ma być ten zorganizowany sposób? Przede wszystkim scentralizowany - dane z różnych ośrodków powinny spływać do centrum podejmowania decyzji. Na konferencji wciąż powtarzało się porównanie miasta do żywego organizmu; trzymając się tej analogii "dane" to impulsy z zewnątrz, a "centrum" to mózg organizmu. W ten sposób ośrodek decyzyjny dysponowałby informacjami o tym, jak funkcjonuje miasto: jak rozkłada się ruch drogowy, jak wygląda zarządzanie gospodarką wodną, itp. IBM podaje tutaj 5 faz które trzeba przejść na drodze rozwoju do osiągnięcia Inteligentnego Miasta i miejskiej świadomości.

Pierwszy etap to zastanowienie się, jak ma wyglądać miasto za kilka, kilkanaście lat. Powinny tu zostać zdefiniowane główne problemy społeczności; czy są to korki na drogach, problemy z energią czy może z utylizacją odpadów.

Trudne wybory

Tutaj trzeba uszeregować problemy według istotności i zadecydować, który rozwiązujemy jako pierwszy, a które są drugorzędne - nadać priorytety.

Jedność w działaniu

Ten etap polega na połączeniu sił różnych resortów i sprawieniu, by informacje z różnych instytucji spływały do jednego miasta. Przykład - ruch drogowy. Dane dotyczące korków, ruchu autobusów, napraw na drogach i innych spraw z tym związanych powinny być przesyłane do jednego miejsca by uzyskać pełny obraz sytuacji i móc rozwiązać problem

Rozsądek

Tu mówimy już o sytuacji, w której poprzednie etapy zostały wprowadzone w życie. System zarządzania przykładowym ruchem drogowym już działa a teraz staramy się go usprawnić. Zastanawiamy się, co jeszcze w nim poprawić, na jakie elementy jeszcze zwrócić uwagę.

Dążenie do doskonałości

Ten etap następuje po dłuższym czasie - oceniane są wcześniejsze założenia oraz czy udało się je zrealizować. A następnie operacja zaczynana jest od nowa, tym razem z wybraniem innych założeń i problemów miasta.

Proste? Pewnie. Czekamy na pierwsze polskie miasto, które wprowadzi to rozwiązanie w praktyce.

Więcej o: