Czas

Jaka jest recepta IBM na lepsze życie? Pomysł jest właściwie znany od dawna, gorzej z jego implementacją. IBM proponuje ideę "świadomych miast", które w zorganizowany sposób zbierają informacje aby w ten sposób lepiej kierować życiem miasta i jego mieszkańców.

Jaki ma być ten zorganizowany sposób? Przede wszystkim scentralizowany - dane z różnych ośrodków powinny spływać do centrum podejmowania decyzji. Na konferencji wciąż powtarzało się porównanie miasta do żywego organizmu; trzymając się tej analogii "dane" to impulsy z zewnątrz, a "centrum" to mózg organizmu. W ten sposób ośrodek decyzyjny dysponowałby informacjami o tym, jak funkcjonuje miasto: jak rozkłada się ruch drogowy, jak wygląda zarządzanie gospodarką wodną, itp. IBM podaje tutaj 5 faz które trzeba przejść na drodze rozwoju do osiągnięcia Inteligentnego Miasta i miejskiej świadomości.

Pierwszy etap to zastanowienie się, jak ma wyglądać miasto za kilka, kilkanaście lat. Powinny tu zostać zdefiniowane główne problemy społeczności; czy są to korki na drogach, problemy z energią czy może z utylizacją odpadów.

Trudne wybory

Tutaj trzeba uszeregować problemy według istotności i zadecydować, który rozwiązujemy jako pierwszy, a które są drugorzędne - nadać priorytety.

Jedność w działaniu

Ten etap polega na połączeniu sił różnych resortów i sprawieniu, by informacje z różnych instytucji spływały do jednego miasta. Przykład - ruch drogowy. Dane dotyczące korków, ruchu autobusów, napraw na drogach i innych spraw z tym związanych powinny być przesyłane do jednego miejsca by uzyskać pełny obraz sytuacji i móc rozwiązać problem

Rozsądek

Tu mówimy już o sytuacji, w której poprzednie etapy zostały wprowadzone w życie. System zarządzania przykładowym ruchem drogowym już działa a teraz staramy się go usprawnić. Zastanawiamy się, co jeszcze w nim poprawić, na jakie elementy jeszcze zwrócić uwagę.

Dążenie do doskonałości

Ten etap następuje po dłuższym czasie - oceniane są wcześniejsze założenia oraz czy udało się je zrealizować. A następnie operacja zaczynana jest od nowa, tym razem z wybraniem innych założeń i problemów miasta.

Proste? Pewnie. Czekamy na pierwsze polskie miasto, które wprowadzi to rozwiązanie w praktyce.

Więcej o: