Weź udział w warsztatach Medialab

Medialab Warszawa to cztery warsztaty organizowane przez Centrum Cyfrowe. Mają realizować model "think-and-do", rozwijając narzędzia pozwalające na wykorzystanie różnorodności ludzkich kompetencji.

Warsztaty starają się zwrócić uwagę na inne aspekty technologii, a skierowane są do artystów, programistów, historyków, badaczy, projektantów i wszelkich kreatywnych i zainteresowanych kulturą. Na warszawski Medialab składają się dwa działania: warsztaty i wydanie publikacji prezentującej warszawskie organizacje wykorzystujące nowe modele produkowania wiedzy i dzielenia się nią.

Dostępne są następujące zajęcia, udział we wszystkich jest bezpłatny.

SuperCollider Warsztat dotyczyć będzie programowania muzyki, skierowany jest do młodych artystów, młodzieży i tych, którzy chcieliby rozwinąć swoje zainteresowania techniczne, wzbogacić je o podstawy programowania i wykorzystania narzędzi multimedialnych. Warsztat odywa się między 1 a 5 sierpnia.

Processing W ramach warsztatów uczestnicy poznają podstawy programowania w środowisku Processing, grafiki komputerowej i prostych systemów interaktywnych. Podział warsztatów na sesje teoretyczne i praktyczne pozwoli uczestnikom przygotować swoje pierwsze prace, a nabyta wiedza stanowić będzie dobry punkt wyjścia do dalszej nauki programowania. Warsztat odbędzie się w dniach 18-22 sierpnia.

Open Street Map Dwudniowe warsztaty z Open Street Map project poświęcone będą mapowaniu i dokumentowaniu przestrzeni lokalnej poprzez opracowywanie jej map i zdjęć lotniczych (z latawcy i balonów atmosferycznych). Program obejmuje zarówno przygotowanie narzędzi, jak i zbieranie i opracowywanie materiałów. Mapy stworzone przez uczestników zostaną następnie wykorzystane przez projekt "Wiki lubi zabytki". Warsztaty odbędą się w drugiej połowie września.

Anarchiwum Saskiej Kępy Warsztat z oddolnej digitalizacji dziedzictwa. Wprowadzenie do tematu oddolnej digitalizacji, budowy archiwów cyfrowych i promocji dziedzictwa kulturowego poza kontekst lokalny. Anarchiwum to oddolne archiwum gromadzące zasoby, które w perspektywie tradycyjnego archiwum nie miałyby znaczenia, ale mają duży potencjał kulturowy. Warsztaty odbędą się we wrześniu.

Zakończyła się już rekrutacja na warsztat SuperCollider, jednak do 8 sierpnia można zgłosić się na warsztat Processing, do 1 września na warsztat Digitalizacji, a do 15 września na warsztat Open Street Map. Wystraczy wypełnić formularz dostępny na stronie labkit.pl/medialab-warszawa

[informacja prasowa]

Więcej o: