Niezwykłe odkrycie dotyczące początków internetu w Polsce

Niedawno, 17 sierpnia, świętowaliśmy rocznicę początku internetu w Polsce. Jak się okazuje,  być może trzeba będzie zmienić jej datę.

Wprawdzie sami pisaliśmy wtedy , że data jest umowna, ale nikt nie przypuszczał, że może być zupełnie błędna:

Data 17 sierpnia i rok 1991 są symboliczne. Jak mówił Rafał Pietrak, pierwszy polski internauta, w wywiadzie dla PC World: "To może być plus minus tydzień". Tymczasem pierwsze próby łączenia z siecią podejmowano już w 1987 roku. Na wiosnę udało się dokonać pierwszego połączenia z FidoNetem - amatorską siecią łączącą BBS-y. Zrobił to Jacek Szelożyński, który w 1986 roku założył pierwszy polski BBS, czyli komputer łączący się przez łącze modemowe po publicznej linii telefonicznej. Znając numer BBS-a można było go "wydzwonić" - nie były one na stałe połączone z innymi komputerami.

Tymczasem Komputer Świat informuje , że faktyczny początek internetu miał miejsce rok wcześniej przed świętowaną do dziś datą- w listopadzie 1990 roku w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i doktorem Grzegorzem Polokiem. U podstaw początku internetu leżała współpraca z CERN (Międzynarodowym Ośrodkiem Badań Jądrowych) w Genewie. Na jej potrzeby wykonano łącze dzierżawione między obydwoma instytucjami - 16 kwietnia 1990 r. CERN zwrócił się do szwajcarskiego zarządu telekomunikacji, a 29 maja 1990 IFJ do Ministerstwa Łączności i Telekomunikacji. IFJ kupił także zestaw komputerowy nazwany "Chopin". 26 września 1990 r. uruchomiono łącze o szybkości 9600 bit/sek.

Kolejny przełom nastąpił 19 listopada 1990 roku - Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie otrzymał pierwszy w Polsce numer IP (192.86.14.0) konieczny do łączenia się ze światową siecią - można było za jego pomocą podłączyć do niej 255 komputerów.

Historyczny pierwszy e-mail został wysłany do Polski 20 listopada , adresatem był doktor Grzegorz Polok, odpowiedzialny w naszym kraju za całe przedsięwzięcie.

Nie tylko zmienia to historię internetu w Polsce, ale znaczy też, że to w naszym kraju powstało pierwsze połączenie internetowe we wschodniej Europie. Ponadto do zestawu "Chopin" podłączono kolejne komputery, co czyni Instytut Fizyki Jądrowej pierwszym dostawcą internetu w Polsce.

[ Komputer Świat ]

Więcej o: