Kolejna rzecz możliwa tylko w Japonii. Oto... krabokomputer

Komputer napędzany krabami? Brzmi sensacyjnie, ale jednak działa - choć nie spodziewałbym się, że ktoś przygotuje np. tablet na tej technologii.

Badacz Yukio-Pegio Gunji i jego zespół z japońskiego uniwersytetu Kobe wykorzystali naturalną skłonność jednego z gatunków krabów do budowania... bramek logicznych, by zbudować komputer.

Cały trik polega na tym, że komputer nie musi być urządzeniem elektronicznym. Pierwsze modele składały się głównie z kół zębatych i powstawały na początku XX wieku. Kraby nie są więc jakąś specjalną ekstrawagancją, ale i tak zasługują na uwagę.

Naukowcy skoncentrowali się na krabach z gatunku Mictyris longicarpus , które żyją na plażach Australii i okolicznych wysp. Można tam obserwować ich niezwykłe zachowanie. W sytuacji zagrożenia te niepozorne zwierzątka łączę się w stada liczące nawet tysiące osobników. Przypominają w tym oddziały robotów. W postaci kłębiącej się masy poruszają się zadziwiająco szybko wzdłuż zadziwiająco stałej linii prostej. To szczególne zachowanie jest kluczem do krabowego komputera.

Gdy bowiem dwa stada zderzą się ze sobą nie dochodzi do jeszcze większej kotłowaniny - ich zachowanie jest całkiem przewidywalne. Po zderzeniu łączą się w większe stado, a podążać będą w kierunku będącym wypadkową poprzednich kierunków poruszania.

Opis działania bramki logicznej wykorzystującej krabyOpis działania bramki logicznej wykorzystującej kraby fot.: Robust Soldier Crab Ball Gate

Korzystając z tego naukowcy zbudowali bramki logiczne. Umieścili kraby w prostym labiryncie w kształcie odwróconej litery Y - w pierwszym podejściu roje skorupiaków znajdowały się w dwóch odnogach. Gdy zderzały się ze sobą, podążały trzecią odnogą. Jeśli w labiryncie był tylko jeden rój - także  wychodził tylko jedną, tą sama odnogą. Wynik jest zawsze pozytywny - taki labirynt jest odpowiednikiem bramki OR - bramki sumy.

Opis działania bramki logicznej wykorzystującej krabyOpis działania bramki logicznej wykorzystującej kraby fot.: Robust Soldier Crab Ball Gate

Drugi labirynt miał kształt litery X z piątą nogą. Tu jeśli były dwa roje krabów - podążały środkiem. Jeżeli był jeden - podążał jedną z bocznych dróg. Taki labirynt jest odpowiednikiem bramki AND - iloczynu. Jeden rój krabów to wynik negatywny - dwa to pozytywny wynik. Mając dwie różne bramki można już próbować budować układy realizujące różne funkcje logiczne. A potem komputery. Naukowcy nie mają na razie takich planów, chcieli tylko udowodnić, że jest to teoretycznie możliwe.

Dokładny opis eksperymentu można znaleźć w opublikowanym w sieci dokumencie "Robust Soldier Crab Ball Gate" .

[ gizmag ]

Więcej o: