Wypite płyny zdradzą historię podróży

Naukowcy z Uniwersytetu Utah zademonstrowali zastosowanie technologii analizy izotopowej próbek włosów do ustalenia historii podróży badanej osoby.  

Stosunek izotopów wodoru do izotopów tlenu we włosach pokazuje, jaki był stosunek izotopów wodoru do izotopów tlenu w wodzie, którą się piło w przeszłości. Wiadome było, że dzięki temu można zidentyfikować miejsca, w których piło się wodę z kranu, jednak badanie z Utah przeprowadzone dla 33 miast w USA wykazało, że piwo, napoje gazowane oraz woda w butelkach zazwyczaj korzysta z wody pobieranej w danym rejonie. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, gdzie dana osoba przebywała w przeszłości nawet, jeżeli nie piła wody z kranu. Wygląda na to, że inteligentny przestępca przyszłości (czy inny agent wywiadu) będzie musiał wozić ze sobą wodę z miejsca, w którym ma zapewnione alibi. Albo zawsze pić Perriera, czy inny tego typu trunek z określonego źródła geograficznego.

Oczywiście, należy wziąć pod uwagę że naukowcy, którzy opublikowali ten raport mają firmę oferującą usługi analizy kryminologicznej oparte o analizę izotopową...

[Via The Register ]

Leszek Karlik

Więcej o: