Ile możemy zyskać na białych dachach?

Walka z globalnym ociepleniem jest faktem, od dawna też znane są pomysły zastosowania jasnych dachów do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Nowe badanie z Lawrence Berkeley National Laboratory pokazuje, ile w zasadzie można na tym zyskać.

Badanie wykazało, że dachy i jezdnie o zwiększonym albedo, odbijające więcej energii słońca nie tylko zmniejszą średnie temperatury odczuwane w miastach, ale mogą zniwelować efekt do dwóch lat ogólnoświatowych emisji dwutlenku węgla. Budynki z jasnymi dachami słabiej nagrzewają się latem, więc jeżeli są klimatyzowane przyczyniają się do mniejszego zużycia energii. Co więcej, nawet bez klimatyzacji budynki te słabiej nagrzewają się, więc zmniejsza się powodowane przez nie nagrzewanie powietrza w mieście (tak zwany efekt miejskiej wyspy ciepła). Poza tym ciemne dachy budynków promieniują podczerwień, która w momencie, kiedy nad budynkami znajdują się chmury zostaje przez nie zatrzymana i przyczynia się do efektu cieplarnianego.

Badacze z Berkeley Lab wykorzystali szczegółowy model powierzchni Ziemi stworzony przez Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda, zawierający informacje o takich zmiennych jak topografia, parowanie, promieniowanie, temperatura oraz pokrywa chmur. Wyliczyli, że dla lata na półkuli północnej zwiększenie albedo dachów o 0,25 i ulic o 0,15 (dach idealnie czarny ma albedo 0 a dach idealnie biały - albedo 1) we wszystkich miastach w których mieszka 1 milion ludzi lub więcej jest odpowiednikiem zneutralizowania 57 gigaton emisji CO2 - to dwa razy tyle, co światowa emisja CO2 w roku 2006, wynosząca 28 gigaton. Wyniki badania zostały opublikowane w "Environmental Research Letters".

Badanie to dokładniejsze opracowanie wniosków z opublikowanego w 2008 roku w czasopiśmie "Climate Change" badania przez tych samych autorów (Surabi Menona oraz Hashema Akbari) oraz przez Arta Rosenfelda. Artykuł ten, o którym pisaliśmy w 2008 roku , oceniał, że wprowadzenie jasnych dachów i ulic na całym świecie może zneutralizować 45 gigaton CO2 (24 Gt dzięki dachom i 20 Gt dzięki jezdniom). Cytując Arta Rosenfelda:

Jeżeli wszystkie płaskie dachy w rejonach tropikalnych i umiarkowanych przerobić by stopniowo na białe (a dachy nachylone na jasne kolory) to zneutralizuje to efekt ocieplający emisji około 24 Gt CO2, ale będzie to efekt jednorazowy. Jednak jeżeli założymy, że dachy mają czas eksploatacji wynoszący 20 lat, to możemy o tym pomyśleć jako o neutralizacji 1,2 Gt emisji na rok. To odpowiednik emisji około 300 milionów samochodów (czyli praktycznie wszystkich samochodów świata) przez 20 lat!

Oczywiście, to tylko drobny fragment ogólnego problemu globalnego ocieplenia, i z pewnością nie stanowi rozwiązania. Jednak należy pamiętać o tym, że dachy o zwiększonym albedo pozwalają zaoszczędzić pieniądze przez zmniejszenie kosztów klimatyzacji tam, gdzie jest ona stosowana, nie mówiąc o zwiększonym komforcie w letnie upały, jakich doświadczyliśmy już w tym roku i jakich jeszcze przypuszczalnie doświadczymy.

[ Lawrence Berkeley National Laboratory News Center ]

Więcej o: