Naprawianie uszkodzonych serc komórkami macierzystymi

Naukowcom udało się uzyskać komórki macierzyste z kawałków żył, które pozostały po wykonaniu operacji pomostowania tętnicy wieńcowej (popularnie zwanych bypassami), i sprawdzić że stymulują one odrastanie nowych naczyń krwionośnych.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Bristolu przez zespół pod kierownictwem prof. Paolo Madeddu zostały opublikowane w czasopiśmie "Circulation" (Krążenie). Badacze wykorzystali resztki pobieranej z nogi pacjenta żyły, której większa część została wykorzystana do wykonania pomostu naczyniowego, do uzyskania komórek macierzystych, które następnie wstrzyknięto myszom. Okazało się, że u myszy komórki te stymulowały rozrost nowych naczyń krwionośnych w uszkodzonych mięśniach serca. Teraz zespół bada, czy komórki te mogą też pomóc sercu w wyleczeniu się po zawale.

Cytując profesora Petera Webssberga, dyrektora medycznego British Heart Foundation (Brytyjskiej Fundacji Serca), która finansowała badania zespołu prof. Maddeddu:

Naprawa uszkodzonego serca to święty Graal dla pacjentów z problemami kardiologicznymi. Odkrycie, że komórki pobrane z własnych naczyń krwionośnych pacjenta mogą stymulować odrastanie nowych naczyń krwionośnych w uszkodzonych tkankach jest bardzo obiecującym i ważnym osiągnięciem. Przybliża o krok możliwość 'terapii komórkowej' dla uszkodzonych serc, i co ważniejsze, jeżeli uda nam się zidentyfikować komunikaty chemiczne produkowane przez te komórki, możliwe jest że uda się wytworzyć leki mające taki sam efekt.

Od czasu pierwszej operacji pomostowania na świecie, wykonanej w roku 1960 w Stanach są one wykonywane dość rutynowo, wykonuje się ich kilkaset tysięcy rocznie na całym świecie. Jednak pacjenci po operacji muszą prowadzić dość ostro kontrolowany tryb życia i przechodzić rehabilitację. Możliwość wykorzystania materiału, który wcześniej był wyrzucany jako odpady medyczne do poprawienia zdrowia mięśnia sercowego wydaje się dość obiecującą technologią.

[via Science Daily ]

Leszek Karlik

Więcej o: