Nowa technika wykrywania zakopanych zwłok

Naukowcy z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii w USA opracowali nową technologię wykrywania zakopanych zwłok.

Technika kryminalistyczna w rzeczywistości jest niestety mocno zacofana wobec możliwości technik śledczych pokazywanych w serialach telewizyjnych, ale rozwój nauki stara się nadrobić te zaległości. Do tej pory do wykrywania ludzkich zwłok stosowane były psy specjalnie szkolone do znajdowania zwłok, radar penetrujący ziemię lub laboratoryjna analiza pobranych z danego miejsca próbek ziemi. Nowe urządzenie wykorzystuje specjalny proces wykrywania śladowych ilości azotu reagującego z ninhydryną do szybkiego znajdowania zwłok.

Procesy rozkładu zwłok w ziemi powodują uwolnienie azotu (który stanowi około 3% masy ciała), w formie amoniaku, azotanu oraz organicznych form azotu takich jak białka, peptydy i aminokwasy. Te ostatnie to związki azotu reagujące z ninhydryną , określane w skrócie jako NRN. Jakiś czas temu już ustalono, że NRN stanowi dobry znacznik do wykrywania ludzkich zwłok, jednak aby ustalić zawartość NRN w glebie konieczne było żmudne laboratoryjne przetwarzanie pobranych na miejscu próbek.

Nowe urządzenie, stworzone przez Thomasa J. Bruno i Tarę M. Lovestead, chemików z NIST to sonda niewiele grubsza od ludzkiego włosa, wykorzystującą zmechanizowaną pipetę do wciągania próbek powietrza w temperaturze pokojowej i wykrywania śladowych ilości znajdującego się w nich NRN. Dzięki temu urządzenie może być bezproblemowo stosowane do wykrywania zwłok zakopanych w glebie lub nawet pod betonową płytą, wystarczy w tym celu wywiercić w płycie niewielki otwór przez który będzie można wsunąć sondę.

Podczas badań, których wyniki zostały opublikowane w "Forensic Science International" urządzenie zostało wykorzystana do odróżniania pudeł z ziemią w których zakopane zostały martwe szczury od pudeł z samą ziemią. Próbki pobierane były co tydzień przez sześć tygodni, a następnie po 10 i po 20 tygodniach - stężenie NRN było najwyższe po 5 tygodniach, ale po 20 tygodniach zwłoki były nadal wykrywalne.

Sonda działa w temperaturze pokojowej, jest łatwo przenośna, i stosuje środki chemiczne już stosowane w kryinalistyce, tj. reagenty ninhydryny stosowane do ujawniania odcisków palców na materiałach porowatych, takich jak papier.

[via Science Daily ]

Leszek Karlik

Więcej o: