Oczywista oczywistość - komputery nie pomagają studentom w nauce

A przynajmniej nie pomagają, jeżeli wykorzystuje się je jako elektroniczną wersję notatników.

Badanie przeprowadzone przez prof. Kena Kievrę z University of Nebraska-Lincoln, oraz Dharmananda Jairama z Penn State University i opublikowane w "Journal of Educational Psychology" pokazuje, że studenci wykorzystują komputery tak, jakby były to tylko urządzenia do tradycyjnego notowania tekstów, podczas gdy stosowanie złożonych metod wykorzystujących w pełni możliwości komputerów zapewnia o 26 do 63 procent wyższe wyniki.

Przy korzystaniu z laptopów jak z notatników studenci zwykle kopiują dosłownie nadmiernie długie cytaty, prowadzą niekompletne lub liniowe notatki , starają się zapamiętać dane przez ponowne czytanie tekstu lub przepisywanie notatek, i tworzą długie, wypunktowane listy które utrudniają połączenie powiązanych ze sobą informacji.

Strategie, które wykorzystują możliwości współczesnych komputerów zostały określone przez prof. Kievrę jako SOAR - Select, Organize, Associate, Regulate (wybierz, zorganizuj, skojarz, uporządkuj). Metoda ta polega na wybraniu kluczowych idei z lekcji, zorganizowaniu informacji w formie wykresów porównawczych, ilustracji itd., skojarzeniu idei tak aby stworzyły odpowiednie połączenia a następnie uporządkowaniu informacji przez ćwiczenia, podsumowanie i samodzielne stworzenie pytań testowych.

Badanie Kievry zawierało dwa eksperymenty, w pierwszym studenci byli przepytani pod kątem tego, w jaki sposób korzystają z komputerów podczas nauki, a w drugim czytali tekst i mieli skorzystać z komputera albo zgodnie ze swoimi preferencjami, albo wykorzystać wszystkie elementy metody SOAR. Ta druga grupa uzyskała wyższe wyniki.

Oczywiście, warto wziąć pod uwagę fakt, że metoda SOAR została stworzona przez prof. Kievrę, więc nie jest on bezstronnym badaczem, ale wykorzystywanie komputerów wyłącznie jako elektronicznych notatników faktycznie nie jest najlepszą metodą nauki.

[via Science Daily ]

Leszek Karlik

Więcej o: