Normy ISO dla nanomateriałów

Nanomateriały (takie jak nanorurki węglowe) są już komercyjnie wykorzystywane od jakiegoś czasu, przechodząc powoli z książek SF do rzeczywistości.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna od jakiegoś czasu pracuje w związku z tym nad stworzeniem zestawu norm dotyczących ich wykorzystania. W związku z tym opublikowała ona właśnie raport techniczny ISO/TR 11360:2010 o nazwie "Nanotechnologie - metodologia klasyfikacji i kategoryzacji materiałów", kładący podwaliny pod przyszłe unormowania na polu nanotechnologii. Norma ta opisuje "nano-drzewko", czyli system klasyfikacji szerokiej gamy nanoobiektów, nanostruktur i nankompozytów, w oparciu o który będzie można tworzyć przyszłe normy.

Wcześniej opublikowany został tylko jeden inny istotny raport techniczny, ISO/TR 12885:2008 , "Praktyki BHP w środowiskach pracy związanych z nanotechnologią", należy się jednak spodziewać że wraz z upowszechnianiem się materiałów takich, jak nanorurki, grafen itd. tworzone będą następne normy.

Jak widać, nanotechnologia staje się w 21 wieku coraz szerzej stosowana. Trudno powiedzieć, czy tworzenie odpowiednich norm przyczyni się do szerszego stosowania, czy też główną przeszkodą pozostanie ciągle koszt materiałów i ich produkcji, jednak podejście ISO wydaje się i tak dużo sensowniejsze niż próby zakazania stosowania nanomateriałów, takie jak propozycja parlamentu UE , głosowanie nad którą ma się odbyć w październiku.

[via IEEE Spectrum ]

Leszek Karlik

Więcej o: