Badania: granie na smartfonach i telefonach coraz popularniejsze

Jak pokazują wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę PopCap, twórcę i wydawcę gier przeznaczonych dla urządzeń mobilnych (i nie tylko), granie na smartfonach i telefonach jest niezwykle popularne,

Badania przeprowadzone zostały na próbie 2425 osób w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 52 procent ankietowanych osób przyznaje, że w ostatnim czasie grało na telefonie/smartfonie, niezależnie od tego czy było to ich urządzenie, czy pożyczone. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii odsetek ten jest znacznie wyższy (wynosi 73 procent) niż w USA (44 procent).

Jeśli chodzi już o urządzenia należące do ankietowanych osób, to w przypadku telefonów jedna trzecia przyznaje, że grała w coś w ciągu ostatniego miesiąca, a jedna czwarta, że w ciągu ostatniego tygodnia. W przypadku smartfonów liczba ta jest dużo większa. Aż 83 procent ich posiadaczy przyznaje, że grało w ciągu ostatniego tygodnia.

Użytkownicy smartfonów dużo chętniej także kupują gry - średnio 5.4 w całym ubiegłym roku - i wydają na nie więcej pieniędzy - średnio 25.57 dolara w tym samym okresie. W przypadku telefonów liczby te wynoszą, analogicznie, 2.9 gry i 15.70 dolara.

Tomasz Kutera