Sprawdź, jak bezpieczne jest twoje hasło. I popraw je przy okazji

Okazuje się, że przestrzeganie kilku prostych zasad pozwoli nam otrzymać hasło, którego złamanie zajmie naprawdę długo.

Strona "How Secure Is My Password?" ocenia ile czasu potrzeba na odgadnięcie naszego hasła metodą BruteForce. W ramach tej metody komputer podstawia po prostu losowe znaki pod kolejne miejsca w haśle, próbując wszystkich możliwych kombinacji. Często zaczyna się od wypróbowania słów jakie istnieją w językach. Do prostszych haseł jak widac wystarczy. Strona podaje czas łamania przy pomocy "desktop PC", co sugeruje zwykłe, przeciętny komputer - są jednak maszyny, które zrobią to szybciej.

Niemniej sugerowałbym, by nie podawać na tym serwisie prawdziwych haseł, a podobne - nigdy nie wiadomo do czego taka strona może je wykorzystać.

Co zrobić, by zmniejszyć ryzyko złamania hasła metodą BruteForce?

- Nigdy i nikomu nie podawajcie hasła.

- Używajcie haseł wykorzystujących różnorodne znaki.

- Nie stosujcie słów jako haseł, a na pewno nie imion, nazw, zwłaszcza bliskich osób i rzeczy. Hasło kowalski zostanie złamane w 13 minut.

- Jeśli już chcecie stosować słowa, zastosujcie ich zbitkę. Niech będzie długa: jankowalski to 169 dni łamania.

- Nie używajcie haseł "łatwych do wpisania". qwerty to wg tej strony jedno z 500 najczęściej używanych haseł.

- Zamieńcie litery na wielkie w losowych miejscach, a niektóre na cyfry np. i na 1. Kowalski to już 2 dni łamania, ale K0waLsk1 to 10 dni łamania.

- Dodajcie do tak zmienionego hasła jakiś nie kojarzący się z nim ciąg cyfr. Złamanie 4576K0walsk1 to 408 tysięcy lat zgadywania hasła przy pomocy zwykłego komputera.

- Użyjcie abstrakcyjnego ciągu znaków - żeby łatwiej go było zapamiętać, niech to będą pierwsze litery ze zdania: Nazywam się Jerzy Kowalski, mam 36 lat i 2 psy. Hasło to: NsJK,m36li2p - czas złamania metodą Brute Force to 4 miliony lat.

Paweł Kamiński

Więcej o: