Koniec podwójnego ubezpieczenia OC dla wszystkich kierowców

Zaczęły już funkcjonować zmiany w przepisach dotyczących polis OC dla wszystkich kierowców. Kierowca może w każdej chwili zrezygnować z polisy i dostać zwrot składek, a przy sprzedaży auta ubezpieczyciele nie mogą automatycznie przedłużyć kończącej się polisy obowiązkowego OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi wykupić każdy, kto ma samochód. Do tej pory kierowcy, kupując nowe ubezpieczenie, często zapominali o wypowiedzeniu starej umowy. I wpadali w pułapkę. Najczęściej dotyczyło to osób kupujących używane auto. Ubezpieczając samochód, nie pamiętali o polisie wykupionej przez poprzedniego właściciela. A ta zostawała automatycznie odnowiona, jeśli jej nie wypowiedzieli. Efekt? Kierowca musiał płacić podwójnie - za odnowioną starą polisę i za nową.

Teraz problemu pułapki podwójnego OC już nie ma. Od 11 lutego 2013 roku nowe przepisy wprowadzające eliminację podwójnego OC i dotyczące OC komunikacyjnego obejmują już wszystkie polisy posiadane przez kierowców. Powód? Wprowadzone zmiany dotyczą ubezpieczeń OC zawartych po 10 lutego 2012 roku. A ponieważ umowę ubezpieczenia zawiera się zwykle na 12 miesięcy, oznacza to, że już wszystkie polisy są zawarte wedle znowelizowanych zasad. Rzecznik ubezpieczonych przypomina o głównych zmianach w przepisach dotyczących OC. Co dokładnie uległo zmianie?

Koniec z podwójnym OC

Teraz, aby uniknąć sytuacji podwójnego ubezpieczenia (czyli żeby nie płacić za dwie polisy jednocześnie), wystarczy nadać wypowiedzenie umowy nie później niż jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy od zawarcia umowy. Za chwilę złożenia rezygnacji uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Zrezygnować z ubezpieczenia można też za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego.

Jednak jeżeli odstępujemy od umowy lub wypowiadamy umowę, musimy mieć już zawartą inną umowę ubezpieczenia z opłaconą składką lub jej pierwszą ratą.

Powód? - Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oznacza daleko idące konsekwencje finansowe, co najważniejsze: zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu - tłumaczy rzecznik ubezpieczonych.

Przy sprzedaży auta

Nawet jeśli umowa ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana, nie będzie jak dotychczas automatycznie odnowiona na mocy klauzuli prolongacyjnej (przedłużenie ubezpieczenia), lecz ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, co będzie oznaczało konieczność zawarcia samodzielnie nowej umowy.

Ubezpieczyciel przypomni ci o OC

Wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte na mocy klauzuli prolongacyjnej (przedłużenie dotychczasowej polisy OC) ubezpieczyciele muszą potwierdzać dokumentem doręczonym w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niedopełnienia obowiązku wystawienia i doręczenia dokumentu ubezpieczenia lub wadliwego wykonania tego obowiązku - informuje rzecznik ubezpieczonych.

Jednocześnie dwa tygodnie przed wygaśnięciem umowy ubezpieczyciel ma obowiązek wysłania informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. Chodzi przede wszystkim o cenę polisy OC na kolejny okres. - Musi również przypomnieć o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia ze wskazaniem, w jakiej formie, w jaki sposób oraz w jakim terminie można to uczynić - dodaje rzecznik.

Zwrot składki za niewykorzystany okres

Wedle nowych przepisów zwrot składki będzie przysługiwał za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia zwrot musi nastąpić bez zgłoszenia osoby uprawnionej do zwrotu składki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,

Kierowca dostanie też zwrot zapłaconej składki, jeżeli auto zostanie wyrejestrowane lub jego właściciel dostarczy zaświadczenie o demontażu pojazdu.

Więcej o: