KNF powołuje zarząd komisaryczny w SKOK Kujawiak

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Kujawiak" we Włocławku. Ma poprawić efektywność działania kasy i standardy zarządzania ryzykiem.

Decyzja o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w SKOK "Kujawiak" we Włocławku zapadła na ostatnim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego 12 czerwca. Dziś, po dostarczeniu jej zainteresowanym, wchodzi w życie, a wspomniane stanowisko obejmuje Jadwiga Wolak-Rejthar.

Jak informuje KNF w komunikacie, zadaniem zarządcy komisarycznego będzie wzmocnienie SKOK "Kujawiak" poprzez poprawę efektywności działania i standardów zarządzania ryzykiem. Wszelkie działania mają być oparte na szczegółowej weryfikacji sytuacji finansowej kasy.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego kasy oraz informowania KNF, Kasy Krajowej i rady nadzorczej SKOK "Kujawiak" o prowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych, uwzględniając również działania związane z usunięciem nieprawidłowości wynikających z naruszeń przepisów prawa.

Wcześniej Komisja wprowadziła już zarządy komisaryczne w pięciu kasach. Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak mówił w listopadzie ub.r. w Senacie o ponad 20 postępowaniach komisji o ustanowienie komisarza, w tym także w Kasie Krajowej SKOK. Żadna z decyzji o ustanowienie zarządu komisarycznego - podkreślał wtedy Jakubiak - nie została zakwestionowana przez sąd.

KNF przypomina, że od momentu objęcia przez nią nadzoru nad SKOK-ami, zmierza do uporządkowania sytuacji w ich systemie.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Więcej o: