Łatwo dowiesz się, gdzie szukać spadku. Albo czy jesteś bankowym słupem

1 lipca br. ruszy Centralna Informacja o Rachunkach Uśpionych. Będzie ona wsparciem dla osób poszukujących pieniędzy swoich zmarłych krewnych. Pozwoli też każdemu zidentyfikować stare, niezamknięte konta lub co gorsza - założone przez oszustów posługujących się naszymi danymi osobowymi.

Co podpowie Ci Centralna Informacja?

Centralna Informacja o Rachunkach Uśpionych pozwoli Ci:

  • odszukać rachunki w bankach i SKOK-ach założone na Twoje dane. To bardzo ważne m.in. gdy obawiasz się, że ktoś mógł skorzystać z Twojej tożsamości w celu założenia konta - a potem wyłudzenia pożyczki. Ale może też przypomnieć Ci, że gdzieś masz zapomniany rachunek, albo taki, którego bank nie zamknął pomimo Twojego wniosku.
  • odszukać rachunki spadkodawcy w bankach i SKOK-ach. Dowiesz się, czy Twój zmarły krewny miał gdzieś konta albo lokaty, o których nic nie wiesz. Oczywiście w celu weryfikacji będziesz musiał przedstawić tytuł prawny do spadku.

Dotychczas uzyskanie takich danych było możliwe w każdej instytucji z osobna. Teraz Krajowa Izba Rozliczeniowa rusza z centralną bazą. Dzięki temu składając wniosek w jednym banku otrzyma się wspólną informację ze wszystkich podmiotów na rynku.

Jak uzyskać dane z Centralnej Informacji?

Od 1 lipca będziesz mógł złożyć w dowolnej placówce każdego banku lub SKOK-u stosowny wniosek, w którym poprosisz o informację na temat Twoich rachunków, albo rachunków Twoich spadkodawców. Instytucja skieruje zapytanie do Centralnej Informacji, i w ciągu 3 dni roboczych powinno czekać już na Ciebie gotowe zestawienie.

Ustawa daje bankom możliwość pobierania opłat za udostępnianie informacji o rachunkach, ale zapytane przez nas banki na razie nie planują obciążania klientów kosztami.

Centralna Informacja - przebieg procesuCentralna Informacja - przebieg procesu Centralna Informacja

Jakie dane uzyskasz z Centralnej Informacji?

Wykaz, który otrzymasz z Centralnej Informacji, będzie zawierał:

  • nazwy banków i SKOK-ów, które prowadzą lub prowadziły rachunki Twoje lub spadkodawcy (z wyszczególnieniem, które rachunki są nadal prowadzone)
  • numery rachunków
  • informację, które rachunki są wspólne
  • informację o umowach rozwiązanych lub wygasłych z powodu śmierci posiadacza rachunku lub braku dyspozycji na rachunku przez 10 lat


Po wszystkie inne informacje (np. dotyczące salda rachunków) musisz udać się samodzielnie do wskazanych w zestawieniu instytucji.

Banki i SKOK-i będą przekazywały informacje o rachunkach osobistych, oszczędnościowych czy lokatach. Za pośrednictwem Centralnej Informacji nadal nie zidentyfikujemy jednak łatwo np. rachunków maklerskich, rachunków jednostek funduszy inwestycyjnych czy polis inwestycyjnych. W ich przypadku pozostanie dotychczasowa droga, czyli dopytywanie w każdej instytucji z osobna.

Więcej o: