Bank nie rozpatrywał reklamacji w terminie. Teraz każdemu klientowi zapłaci po 100 zł

Decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Getin Noble Bank odda po 100 zł klientom, którym w latach 2012-2014 nie rozpatrzył reklamacji w terminie.

Postępowanie UOKiK trwało od grudnia 2014 r. Urząd po sprawdzeniu procedur rozpatrywania przez Getin Noble Bank reklamacji oraz terminów udzielania odpowiedzi uznał, że instytucja w niektórych przypadkach przekraczała dozwolony czas.

Długotrwałe rozpatrywanie reklamacji narusza dobre obyczaje. Kodeks Etyki Bankowej oraz postanowienia w zawieranych przez bank umowach wyraźnie wskazywały, że czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację nie powinien przekroczyć 30 dni. Bank jednak nie dotrzymywał tych terminów - mówi Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Getin Noble Bank zobowiązał się do zmiany działania i zrekompensowania strat konsumentom. Klienci, którzy w latach 2012-2014 nie otrzymali odpowiedzi na reklamacje w terminie, mają otrzymać po 100 zł. UOKiK dopiero poda szczegółowy tryb i zasady rekompensaty. 

Kwestię rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe nieco ucywilizowała ustawa działająca od września ub. r. Nakłada ona obowiązek odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie jest ona uznana za zasadną.

Tryb reklamacji usług finansowychTryb reklamacji usług finansowych UOKiK

 

Więcej o: