Ministerstwo Pracy: Bezrobocie najniższe od 25 lat

Stopa bezrobocia spadła po raz kolejny, do poziomu 8,6 proc.

Po raz czwarty z rzędu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o obniżeniu się stopy bezrobocia w Polsce - tym razem o 0,2 pp., do poziomu 8,6 proc. W porównaniu z lipcem 2015 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,4 pp. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że z rejestrów urzędów pracy ubyło 30,5 tys. osób poszukujących zatrudnienia. Najciekawsze jest jednak to, że odsetek osób pozostających bez pracy spadł do poziomu nienotowanego od ćwierć wieku. Po raz ostatni sytuacja na rynku pracy była lepsza... w czerwcu 1991 r.

Obecnie bezrobociem poniżej 8 proc. cieszą się mieszkańcy sześciu województw: wielkopolskiego (5,3 proc.), śląskiego (7,0 proc.), małopolskiego (7,1 proc.), pomorskiego (7,6 proc.), dolnośląskiego i mazowieckiego (po 7,7 proc.). Natomiast najtrudniejsza jest sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wartość tego wskaźnika to nadal aż 14,0%.

W drugiej połowie miesiąca swoje dane o bezrobociu poda też Główny Urząd Statystyczny. Można się spodziewać, że będą one albo identyczne z wyliczeniami ministerstwa, albo nawet nieco od nich lepsze. 

Więcej o: