Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku, czyli.

Kwota wolna od podatku wiąże się z określonym pułapem dochodów, przy którym nie jesteśmy zmuszeni do płacenia podatku dochodowego na rzecz państwa. Przykładowo w rozliczeniach za rok 2015, kwota ta wynosiła 3091 zł. Zasada zwolnienia z płatności wiąże się ze sposobem wyliczania podatku w Polsce. W przypadku, gdy dochody nie przekraczają wyżej wspomnianej wartości - zaliczka, którą płaciliśmy na bieżąco w składkach rozliczeniowych zostanie nam w pełni zwrócona. Jeśli próg jest przekroczony, suma podatku zostaje pomniejszona o 18%, czyli przy powyższej przykładowej kwocie z roku 2015 będzie to 556,02 zł.

Obowiązkowy PIT

Ze składania formularza PIT jesteśmy zwolnieni jedynie w sytuacji, gdy przez cały rok nie uzyskaliśmy żadnych dochodów i nie prowadzimy działalności gospodarczej. We wszystkich innych przypadkach wypełnienie deklaracji podatkowej jest absolutnie obowiązkowe. Można to zrobić zarówno w formie tradycyjnej za pomocą papierowego formularza PIT lub drogą internetową.) jest elementem Niezależnie zatem od tego, czy nasze dochody przekraczają próg kwoty wolnej od podatku, czy sięgają do 50% jej wysokości - oficjalny porządek w papierach musi się zgadzać.

PIT przez internet

Coraz bardziej popularną formą rozliczania się z Urzędem Skarbowym jest składanie deklaracji przed internet. Forma ta nie tylko pozwala oszczędzić czas czy uniknąć kolejek, ale wszelkie dostępne narzędzia do rozliczania się w taki sposób są wyposażone w mechanizmy, które ułatwiają poprawne wypełnienie deklaracji i uniknięcie błędów.

Klasyfikacja Środków Trwałych 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, istotnym jest uwzględnienie w rozliczeniach z fiskusem tzw. Środków Trwałych. Klasyfikacja Środków Trwałych to ustalona lista nieruchomości i ruchomości, czyli innymi słowy majątku trwałego służąca m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz prowadzenia badań statystycznych.

Najważniejsze Środki Trwałe to:

  • wszelkie nieruchomości , również grunty, ale także prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także lokale stanowiące odrębną własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu itp,
  • żywy inwentarz .