Podatek Liniowy

Podatek liniowy, czyli.

W Polsce funkcjonuje kilka wariantów rozliczania się z fiskusem. Pośród nich, jedną z najprostszych i najbardziej czytelnych form jest właśnie podatek liniowy. Czasem podatek liniowy określany jest jako podatek płaski. Ta forma rozliczania się została stworzona głównie z myślą o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Niezależnie od dochodu przedsiębiorca, który zdecyduje się na właśnie taką formę rozliczeń, zapłaci 19%.

Największą zaletą podatku liniowego jest jego stała stawka, która nie zmienia się nawet w sytuacji, gdy dochód znacznie wzrasta. Kalkulacja podatku liniowego jest bardzo przejrzysta i prosta dla każdego. Podatek liniowy najbardziej opłaca się przedsiębiorcom, których roczny dochód jest wyższy niż sto tysięcy złotych. Osoby nie posiadające potomstwa, które żyją poza związkami formalnymi również bardzo sobie cenią tę formę rozliczania z Urzędem Skarbowym.

Mały podatnik

Pojęcie to wiąże się z określonymi pułapami zysków. Mały podatnik, w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, jest takim rodzajem podatnika, którego wartość sprzedaży w przedsiębiorstwie (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzedzającym roku podatkowym 1 200 000 euro. Kwota ta powinna być jednak wyrażona w złotówkach.
Mały podatnik może zdecydować się na metodę kasową rozliczania VAT i składać kwartalne, deklaracje podatkowe. Istnieje też możliwość składania miesięcznych deklaracji podatkowych.

O czym płatnik podatku liniowego powinien pamiętać?

Tylko ci, którzy podchodzą pod kategorię małych podatników, mogą opłacać zaliczki raz na trzy miesiące. W większości pozostałych przypadków podatnicy powinni pamiętać o cyklu miesięcznym, jednak i tutaj sprawa nie jest skomplikowana.

Istnieje uproszczona forma comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy i wynosi ona 1/12 podatku obliczonego od ustalonego dochodu. Dochód ustala się na podstawie zeznania za rok ubiegły lub kolejny wstecz poprzedzający rok ubiegły. Zaliczka owa jest pomniejszana o zapłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie zdrowotne Zaliczki na podatek dochodowy nie zmieniają się w przypadku podatku płaskiego. Przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczania ich we własnym zakresie.