Podatek VAT

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług. Jego nazwa pochodzi z języka angielskiego (Value Added Tax) i oznacza „podatek od wartości dodanej”. Jest to specyficzny rodzaj opłaty, która dodana jest do każdej transakcji, dotyczy więc zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. Co to oznacza? Kupując jakikolwiek produkt w sklepie, musimy mieć świadomość, że do jego wartości dodana jest wartość podatku VAT, którego wartość zazwyczaj jest wyszczególniona.

Podatek VAT rozliczany przez przedsiębiorcę, zależny jest od ilości sprzedaży. Oznacza to, że nie płaci on VAT za wszystkie wyprodukowane artykuły, ale za te, które zostały kupione przez konsumentów.

Wartości podatku VAT

Wysokość podatku VAT jest zmienna (zazwyczaj zmienia się co trzy lata). Obowiązujące w Polsce stawki VAT to:

  • 23% jako stawka podstawowa
  • 8% jako obniżona stawka (stosuje się ją w przypadku robót budowlanych, robót związanych z budownictwem mieszkaniowym, remontów)
  • 5% jako obniżona stawka (stosuje się ją w przypadku produktów żywnościowych oraz książek i czasopism na wszelkich nośnikach)
  • 0% (stosuje się ją w przypadku wewnątrzwspólnotowego eksportu towarów i ich dostawie)

Istnieje opcja zwolnienia z obowiązku płacenia podatku VAT. Dotyczy ona drobnych przedsiębiorców, których wartość sprzedaży nie przekroczyła określonej kwoty (w 2016 roku było to 150 000 zł).

Klasyfikacja Środków Trwałych a VAT

Klasyfikacja Środków Trwałych to inaczej zbiór wszelkich obiektów majątku trwałego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są one wpisane w tak zwane Środki Trwałe. Jaki jest związek między Klasyfikacją Środków Trwałych a VAT? W momencie nabycia środka trwałego o znacznej wartości, przedsiębiorca ma prawo odliczyć sobie należny podatek VAT. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wartość VAT zakupionego towaru wynosi 30 000 zł, nadwyżkę podatku będzie mógł przesunąć na kolejne miesiące i z niej rozliczać swój VAT lub postarać się o zwrot owej nadwyżki, na co będzie mieć 60 dni od dokonania zakupu.

Działa to również w drugą stronę, mianowicie w momencie pozbycia się środka trwałego. Jeśli jego wartość przekracza 15 000 zł przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć VAT z tej transakcji.