Podatek dochodowy od osób prawnych

Osoby prawne, czyli.

Zanim omówimy kwestię podatku dochodowego od osób prawnych, wyjaśnijmy kim właściwie są osoby prawne. Są to osoby, których obowiązuje prawo cywilne, ale jest to szczególny rodzaj podmiotów. Zazwyczaj jest to zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji zamierzonych, określonych zadań. Tworzą oni jednostkę organizacyjną, posiadając osobowość prawną. Innymi słowy są to albo korporacje (majątek korporacji służy rozwijaniu jej) lub fundacje (majątek fundacji służy obranym celom).

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych to inaczej podatek CIT (Corporate Income Tax). Jest to podatek bezpośredni, który odprowadzany jest od dochodów spółek i innych osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych, które posiadają osobowość prawną i przysługuje im zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

Pierwszą ustawą regulującą kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych była ustawa z 15 lutego 1992 roku, która praktycznie obowiązuje do dziś z późniejszymi rozporządzeniami kolejnych Ministrów Finansów.

Podstawa opodatkowania dla osób prawnych wynosi 19%. Dotyczy on dochodów większości osób prawnych, a także dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. W przypadku, jeśli mamy do czynienia z przychodami uzyskanymi na terytorium Polski przez podmioty, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, stawka podatkowa wynosi 20% lub 10% (w zależności od tego z jakim rodzajem dochodu mamy do czynienia).

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych

Istnieją podmioty, które nie mają obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Należą do nich między innymi Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gminy (w zakresie dochodów własnych) czy organizacje religijne.