Podatek od sprzedaży mieszkania 2016

Podatek od sprzedaży mieszkania, czyli.

Należy pamiętać o tym, że sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości w świetle polskiego prawa wiąże się z zapłaceniem podatku. Osoby fizyczne, mieszkające w Polsce, są zobowiązane płacić podatki od wszystkich przychodów, włączając w to nie tylko zyski z firmy, czy pensję z zakładu pracy, ale również przychody z obrotów nieruchomościami.

Jak rozliczyć się przy sprzedaży mieszkania?

Przede wszystkim sprzedający powinien dokładnie zorientować się w swoim położeniu, wybadać różne czynniki i zależności. Istnieje bowiem możliwość, że uda się uniknąć opłat. PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, należy zapłacić w przypadku uzyskania przychodu z: udziału w nieruchomości lub jej sprzedaży (całej lub części), spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu mieszkaniowego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od sprzedaży mieszkania?

Wobec każdego z wyżej wymienionych przypadków obowiązuje zasada znosząca obowiązek płacenia podatku od sprzedaży mieszkania. Zawsze po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostało kupione mieszkanie lub nabyte prawo majątkowe, zarówno dochód, jak i przychód stają się wolne od należności PIT. Zatem, jeżeli chcesz teraz chcemy sprzedać mieszkanie kupione w 2011 roku, nie musimy już płacić podatku. Na sprzedaż mieszkania zakupionego w roku 2014 bez obowiązku płacenia podatku, trzeba będzie poczekać do roku 2019.

Ulga remontowa

Czy wobec wyżej wspomnianego terminu pięciu lat jesteśmy całkowicie unieruchomieni pod względem płacenia podatku od sprzedaży mieszkania? Niekoniecznie. Jeśli planujemy przeprowadzkę i potrzebujemy pieniędzy na budowę domu lub remont lokalu, możemy skorzystać z ulgi mieszkaniowej i pokryć wydatki na własne cele remontowe. Wystarczy jeśli w przeciągu ciągu dwóch lat (od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż) udokumentujemy wydanie przychodu z nieruchomości np. na spłatę kredytu hipotecznego, remont mieszkania czy nabycie gruntu pod budowę.

Podatek od sprzedaży mieszkania - pozostałe informacje

Jeśli uda się nam spożytkować całą kwotę, wówczas zysk ze sprzedaży mieszkania nie będzie podlegać obowiązkowi płacenia podatku od sprzedaży mieszkania. Należy jednak pamiętać iż dane o dochodach zwolnionych z tego obowiązku ze względu na zastosowaną ulgę (bez względu na to czy została zrealizowana czy dopiero będzie) powinno się zadeklarować w zeznaniu PIT-39, po zakończeniu roku podatkowego.