Zwolnienie z VAT 2016

Zwolnienie z podatku VAT - dla kogo?

O zwolnienie z podatku VAT mogą przede wszystkim ubiegać się przedsiębiorcy, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 150 000 zł. Z takiej możliwości mogą również skorzystać osoby, które dopiero zakładają swoją działalność gospodarczą i które nie chcą rozliczać się za pomocą stawki VAT (przewidywany obrót nie może przekraczać wymienionego wcześniej limitu).

Zwolnienie z podatku VAT nie może dotyczyć podatników, którzy zajmują się sprzedażą wyrobów z metali szlachetnych (lub z udziałem metali szlachetnych), towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wyrobów tytoniowych, energii elektrycznej i samochodów osobowych), usług prawniczych, nowych środków transportu, usług w zakresie doradztwa, terenów budowlanych i określonych w ustawie budowli, usług jubilerskich. Wymienieni podatnicy mają obowiązek rozliczania się za pomocą podatku VAT.

Usługi zwolnione z VAT

Istnieje szereg usług, które ustawowo zwolnione są z podatku VAT. Są to zazwyczaj takie usługi, które wykonywane są w interesie publicznym, do których należą między innymi:

  • usługi świadczone w zakresie edukacji,
  • usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  • usługi świadczone przez Pocztę Polską,
  • usługi publicznych mediów,
  • usługi związane z kulturą,
  • usługi związane z rekreacją i sportem,
  • usługi związane z dostawą ludzkich organów, krwi, osocza, 
  • usługi związane z dostawą złota dla Narodowego Banku Polskiego.

Usługi zwolnione z VAT można znaleźć w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz na stronach internetowych.

Faktura zwolniona z VAT

Zwolnieni z VAT mają obowiązek nadal wystawiać faktury. Faktura taka powinna zawierać podstawowe, standardowe dane: data wystawienia, kolejny numer faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług i ich adresy, nazwa usługi lub towaru, liczba towarów lub usług, cena jednostkowa usługi lub towaru oraz kwota należności. Od 2014 roku faktura zwolnionego z obowiązku płacenia VAT powinna również zawierać informację o podstawie zwolnienia z VAT, czyli zwolnienie ze względu na zakres wykonywanych czynności (art. 43 ust. 1), zwolnienie ze względu na szczegółowe przepisy (art. 82 ust. 3) oraz zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym (art. 113 ust. 1 i 9).