Urlop Macierzyński 2016

Urlop macierzyński, czyli.

Urlop macierzyński to urlop, który przyznawany jest kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Jest to czas, w którym kobieta ma czas odzyskać siły po porodzie i zaopiekować się nowo narodzonym dzieckiem. Urlop macierzyński jest pełnopłatny, a podczas jego trwania pracodawca nie ma prawa wręczyć pracownicy wypowiedzenia (urlop ten objęty jest prawną ochroną trwałości stosunku pracy, która wygasa wraz z zakończeniem urlopu). Jego długość zależy od ilości urodzonych dzieci podczas porodu: 20 tygodni (jedno dziecko), 31 tygodni (dwoje dzieci), 33 tygodnie (troje dzieci), 35 tygodni (czworo dzieci), 37 tygodni (pięcioro i więcej dzieci). Istnieje również urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni, jednak jest on płatny jedynie w 60% pełnego wymiaru wynagrodzenia.

Urlop macierzyński należy się nie tylko osobom zatrudnionym na etacie lub prowadzącym działalność gospodarczą czy opłacającym składki. Od początku 2016 roku zasiłek rodzicielski w wysokości 1000 zł wędruje również do bezrobotnych, studentów, rolników i zatrudnionych na umowę o dzieło. Z urlopu macierzyńskiego można w każdej chwili zrezygnować, by wrócić do pracy - warunkiem jest jedynie zgoda pracodawcy.

Wniosek o urlop macierzyński

Wniosek o przyznanie urlopu macierzyńskiego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni po porodzie. Można złożyć jeden, wspólny wniosek o urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Należy pamiętać, że pracownica nie ma obowiązku składania wniosku o podstawowy urlop macierzyński. Ten należy się jej na podstawie zaświadczenia o odbyciu porodu, które wystawia uprawniony lekarz. Przyszła mama ma jednak obowiązek poinformowania pracodawcy o planowanej dacie porodu do 14 dni przed datą rozpoczęcia korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Swojemu pracodawcy należy dostarczyć po urodzeniu dziecka skrócony akt urodzenia (kopia z poświadczeniem zgodności z oryginałem).

Kalkulator urlopu macierzyńskiego

Kalkulator urlopu macierzyńskiego jest to dostępne w internecie narzędzie, które pozwala obliczyć pełny okres należnych urlopów z tytułu macierzyństwa, czyli podstawowego urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego.