Wniosek o Urlop 2016

Wniosek o urlop - konieczność?

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę jest prawem niezbywalnym. Kodeks Pracy, w którym zawarte są informacje dotyczące zasad przyznawania i obliczania należnych dni urlopu nie narzuca konkretnego szablonu udzielenia urlopu pracownikowi. Przyjęto, że pracownik ma obowiązek złożyć pisemny wniosek z prośbą o przyznanie urlopu wypoczynkowego. W praktyce pracownikowi wraz z upływem każdego miesiąca pracy, przy konwencjonalnej umowie o pracę przysługuje 1/12 wymiaru urlopu, który całościowo przysługuje po przepracowanym roku. Ilość przysługujących dni urlopowych zależy głównie od stażu pracy: 20 dni, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wniosek o urlop

Pamiętajmy o tym, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z dostaniem urlopu. Oczywiście w większości przypadków jedno wynika z drugiego, ale osoby czuwające nad strukturami firmy lub instytucji muszą myśleć globalnie, przede wszystkim o jej sprawnym działaniu. Nierzadko batalia o urlop łączy się z niezdrowymi rozgrywkami personalnymi, walkę o wypoczynek w najlepszym terminie itp. Najważniejsze jest, by zyskać zgodę na urlop, a wtedy wszystko jest już na dobrej drodze.

Istotną sprawą jest złożenie wniosku o urlop odpowiednie wcześnie oraz wskazanie w nim konkretnego okresu nieobecności w przedziale czasowym z dopiskiem konkretnej ilości dni roboczych przypadających na ten okres. Należy pamiętać o tym, że dni robocze to te, w czasie których pracownik wykonuje pracę, dlatego też, jeżeli jego dniem pracującym jest sobota to dzień ten wlicza się do dni, na które został wykorzystany urlop. Z drugiej strony, jeśli pracownikowi przypada wolny piątek, to nie wlicza się on do wspomnianych dni roboczych.

Wniosek o urlop wypoczynkowy - co powinien zawierać?

  • W treści wniosku należy podać następujące informacje:
  • dane osoby ubiegającej się o urlop - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko,
  • miejsce sporządzenia wniosku,
  • dane firmy i ewentualnie dane osoby, do której wniosek jest kierowany,
  • prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego
  • konkretny termin (od do), w którym pracownik planuje skorzystać z urlopu wypoczynkowego,
  • konkretną liczbę dni roboczych, podczas których pracownik będzie przebywał na urlopie.
  • czytelny podpis osoby składającej wniosek.