Urlop Rodzicielski 2016

 

Urlop rodzicielski - podstawowe informacje

Urlop rodzicielski jest pojęciem, które funkcjonuje w naszym kraju od niedawna, bowiem od połowy 2013 roku. Jest to urlop, który może być udzielony zarówno matce, jak i ojcu dziecka, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę lub opłacają składki chorobowe, ale może być wykorzystany wyłącznie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Matka i ojciec ubiegający się o urlop rodzicielski nie muszą być biologicznymi rodzicami dziecka, wystarczy, że rodzic adopcyjny przedłoży pracodawcy odpowiedni dokument świadczący o przysposobieniu dziecka .

Pełny wymiar urlopu rodzicielskiego to 32 tygodnie (narodziny lub przysposobienie jednego dziecka) lub 34 tygodnie (narodziny lub przysposobienie więcej niż jednego dziecka). Może z niego korzystać oboje rodziców jednocześnie, lecz wówczas okres ten proporcjonalnie się skraca. Przez trwanie urlopu rodzicielskiego, korzystającym należy się 80% zasiłek rodzicielski.

Urlop rodzicielski - formalności (terminy, wniosek)

Wniosek o urlop rodzicielski pracownik ma obowiązek złożyć w terminie nie dłuższym niż 21 dni po porodzie. Musi on przybrać formę pisemną i zawierać najważniejsze informacje: datę złożenia wniosku, miejscowość, imię i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, prośbę o udzielenie urlopu i podanie jego wymiaru, imię i nazwisko dziecka, datę jego urodzenia lub przysposobienia, datę początkową i końcową urlopu, oświadczenie dotyczące korzystania bądź niekorzystania z urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców.

Urlop rodzicielski a praca

Urlop rodzicielski można połączyć z pracą u dotychczasowego pracodawcy, jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę, jednak istnieją pewne ograniczenia. Pracownik może wówczas wykonywać swoje obowiązki jedynie na jedną drugą etatu. Pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim, chyba, że ogłasza upadłość lub likwidację swojego przedsiębiorstwa lub zwalnia pracownika z jego winy. Minimalny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może być mniejszy, niż 8 tygodni.