Wynagrodzenie Zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze - podstawowe informacje

Wynagrodzenie zasadnicze to inaczej wynagrodzenie podstawowe. Jest to najważniejszy, podstawowy i konieczny składnik wynagrodzenia, w skład którego wchodzą zagwarantowane, stałe składniki. Jest wartością majątkową i stanowi odpłatność za wykonaną pracę. Jest ono wypłacane pracownikowi co miesiąc i na wysokość wynagrodzenia zasadniczego nie mają wpływu wyniki osiągane przez pracownika ani przez przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik może otrzymywać inne składniki końcowego wynagrodzenia, jak nagrody i wyróżnienia za osiągane wyniki czy dodatki i świadczenia obligatoryjne. Nie są one jednak obowiązkowe i często uzależnione są od wielu czynników. Wynagrodzenie zasadnicze w połączeniu z innymi składnikami wynagrodzenia nie może być niższe od minimalnej płacy, czyli ustalonym prawnie najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia pieniężnego za pracę na podstawie umowy o pracę, które obecnie wynosi 1850 zł. Oznacza to, że samo wynagrodzenie zasadnicze, jeśli nie jest jedynym składnikiem końcowego wynagrodzenia pracownika, może być mniejsze niż minimalna płaca. Wszystkie wypłacane pracownikowi składniki wynagrodzenia w sumie muszą być równe lub większe od minimalnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie pracownika powinno być obliczane na podstawie takich czynników, jak: wykształcenie i doświadczenie pracownika, zakres odpowiedzialności pracownika, umiejętności i potencjał rozwojowy pracownika, wkład pracownika w rozwój firmy i w jej zyskach, umiejętności interpersonalne.

Wynagrodzenie zasadnicze i składniki wynagrodzenia

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik może otrzymać inne składniki wynagrodzenia. Należą do nich między innymi:

  • dodatek za staż pracy,
  • dodatkowe wynagrodzenie za właściwości pracy,
  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w szczególnych warunkach,
  • dodatkowe wynagrodzenie za szczególne kwalifikacje pracownika, 
  • premie,
  • nagrody regulaminowe, 
  • nagrody uznaniowe.