Wynagrodzenie Nauczycieli 2016

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - najważniejsze informacje

Wynagrodzenie zasadnicze, czyli wynagrodzenie to podstawowe najważniejszy, podstawowy i konieczny składnik wynagrodzenia, w skład którego wchodzą zagwarantowane, stałe składniki. Jest wartością majątkową i stanowi odpłatność za wykonaną pracę. Jest ono wypłacane pracownikowi co miesiąc i na wysokość wynagrodzenia zasadniczego nie mają wpływu wyniki osiągane przez pracownika ani przez przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony.

Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli określane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obowiązującym dokumentem w tej kwestii jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Nie wniosło ono żadnych zmian kwot wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w stosunku do poprzedniego rozporządzenia z 2014 roku.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - kwoty

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela jest zależne od tytułu naukowego nauczyciela oraz przygotowania pedagogicznego oraz rodzaju kontraktu obowiązującego nauczyciela. Wyróżniamy cztery rodzaje kontraktów dla nauczyciela:

  • nauczyciel stażysta, czyli osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, ale nieposiadająca innego stopnia tego awansu, zazwyczaj początkujący nauczyciele,
  • nauczyciel kontraktowy, czyli osoba, która uzyskała decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie w systemie awansu zawodowego nauczycieli i jest zatrudniona w systemie oświaty,
  • nauczyciel mianowany, czyli osoba, która minimum dwa lata przepracowała jako nauczyciel kontraktowy i osiągnęła kolejny stopień awansu zawodowego,
  • nauczyciel dyplomowany, czyli osoba, która co najmniej rok przepracowała jako nauczyciel mianowany, spełniła wszystkie formalności i osiągnęła kolejny stopień awansu zawodowego.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli przedstawia się następująco:

  • tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym - kwoty: 2.265 zł dla nauczyciela stażysty, 2.331 zł dla nauczyciela kontaktowego, 2.647 zł dla nauczyciela mianowanego, 3.109 zł dla nauczyciela dyplomowanego  • tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym - kwoty: 1.993 zł dla nauczyciela stażysty, 2.042 zł dla nauczyciela kontraktowego, 2.306 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.707 zł dla nauczyciela dyplomowanego

  • tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych - kwoty: 1.759 zł dla nauczyciela stażysty, 1.802 zł dla nauczyciela kontraktowego, 2.024 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.366 zł dla nauczyciela dyplomowanego

  • pozostałe wykształcenie - kwoty: 1.513 zł dla nauczyciela stażysty, 1.548 zł dla nauczyciela kontraktowego, 1.724 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.006 zł dla nauczyciela dyplomowanego.


tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym - kwoty: 1.993 zł dla nauczyciela stażysty, 2.042 zł dla nauczyciela kontraktowego, 2.306 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.707 zł dla nauczyciela dyplomowanego

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych - kwoty: 1.759 zł dla nauczyciela stażysty, 1.802 zł dla nauczyciela kontraktowego, 2.024 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.366 zł dla nauczyciela dyplomowanego

pozostałe wykształcenie - kwoty: 1.513 zł dla nauczyciela stażysty, 1.548 zł dla nauczyciela kontraktowego, 1.724 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.006 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym - kwoty: 1.993 zł dla nauczyciela stażysty, 2.042 zł dla nauczyciela kontraktowego, 2.306 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.707 zł dla nauczyciela dyplomowanego

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych - kwoty: 1.759 zł dla nauczyciela stażysty, 1.802 zł dla nauczyciela kontraktowego, 2.024 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.366 zł dla nauczyciela dyplomowanego

pozostałe wykształcenie - kwoty: 1.513 zł dla nauczyciela stażysty, 1.548 zł dla nauczyciela kontraktowego, 1.724 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.006 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym - kwoty: 1.993 zł dla nauczyciela stażysty, 2.042 zł dla nauczyciela kontraktowego, 2.306 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.707 zł dla nauczyciela dyplomowanego

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych - kwoty: 1.759 zł dla nauczyciela stażysty, 1.802 zł dla nauczyciela kontraktowego, 2.024 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.366 zł dla nauczyciela dyplomowanego

pozostałe wykształcenie - kwoty: 1.513 zł dla nauczyciela stażysty, 1.548 zł dla nauczyciela kontraktowego, 1.724 zł dla nauczyciela mianowanego, 2.006 zł dla nauczyciela dyplomowanego.