Odpis KRS

Krajowy Rejestr Sądowy - podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr publiczny prowadzony przez sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym znajduje się rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem dającym możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Informację taką można uzyskać w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia, natomiast od 2012 roku można bezpłatnie pobrać aktualny odpis KRS drogą internetową, całkowicie bezpłatnie.
Oprócz funkcji informacyjnej, KRS spełnia też funkcję legislacyjną, bowiem dopiero wpis podmiotu do bazy KRS pozwala mu na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

Rodzaje odpisu KRS

Możemy uzyskać dwa rodzaje odpisu:

  • odpis aktualny, czyli stan prawny (kwestie reprezentacji, układu własności, aktualne firmy przedsiębiorcy i ich siedziby),
  • odpis zupełny, czyli wszystkie informacje oraz zmiany zarejestrowane w rejestrze danego podmiotu (zmiany w składzie zarządu, historyczne wartości kapitału zakładowego, etc.)

Odpis KRS - jak kto zrobić?

W 2012 roku Minister Sprawiedliwości uruchomił możliwość bezpłatnego pobierania informacji o zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym przez drogę internetową. Można to robić przez stronę www.ems.ms.gov.pl. Wystarczy wybrać jedną z opcji, następnie wpisać podstawowe dane podmiotu lub dłużnika. Dotyczy to jednak wyłącznie odpisu aktualnego.

Aby uzyskać odpis zupełny, należy wypełnić wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, uiszczając przy tym odpowiednią opłatę w kasie sądowej (odpis pełny to koszt 60 zł). Wniosek ten można znaleźć na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości. Możemy również starać się o zaświadczenie, że podmiot jest wpisany do rejestru KRS (15 zł) oraz zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do rejestru KRS (15 zł).