Banki mają oferować darmowe rachunki płatnicze - Sejm przyjął ustawę w tej sprawie

Sejm jednogłośnie poparł w piątek ustawę, która zakłada, że banki będą oferować darmowy rachunek płatniczy. Nie będzie to jednak konto dla każdego.

Zmiany, które przyjęli posłowie wynikają z dyrektyw unijnych. Podstawowy rachunek płatniczy mają oferować banki i SKOKi i ma być on darmowy. Z korzystaniem z takiego konta związane są jednak pewne warunki:

- Rachunek ma być dostępny tylko dla osób, które nie mają innego rachunku płatniczego;

- Będzie obejmował tylko podstawowe transakcje, jak wpłata, wypłata, polecenie przelewu czy zapłaty;

- w ciągu miesiąca bezpłatnie będzie można zrealizować zaledwie 5 operacji za pomocą polecenia przelewu, w tym zleceń stałych (pierwotny projekt mówił o 15 operacjach), po przekroczeniu tego limitu, za kolejne bank będzie mógł pobrać opłatę, ale nie wyższą niż "najczęściej stosowaną w ramach kont osobistych";

- Bank będzie mógł pobierać też opłatę za wydanie karty płatniczej;

- W ramach rachunku nie będzie można korzystać z karty kredytowej ani innych produktów kredytowych.

Zmiany mają zachęcić do korzystania z usług finansowych, szczególnie starsze osoby, co przyczyniłoby się do ubankowienia polskiego społeczeństwa. W uzasadnieniu projektu czytamy: "Z analizy przeprowadzonej przez NBP i zaprezentowanej w dokumencie Zwyczaje Płatnicze Polaków wynika, że najrzadziej konto osobiste posiadają osoby w wieku 65 lat (43%) i starsze, a także osoby w wieku 55–64 lata (68%). Jedną z najczęstszych przyczyn braku konta osobistego jest brak takiej potrzeby oraz kwestie finansowe, np. przeświadczenie o zbyt niskim dochodzie uniemożliwiającym posiadanie dostępu do rachunku."

Ustawa ma też sprawić, że łatwiej będzie przenosić rachunek, jeśli znajdziemy korzystniejsza ofertę. Będzie można też przenosić rachunki między różnymi instytucjami finansowymi - na przykład z banku do SKOK-u i na odwrót.

Ustawa jest implementacją na polski grunt unijnej dyrektywy.