Zwolnienia grupowe w PZU. Do końca roku pracę straci prawie tysiąc osób

- Zarządy PZU SA i PZU Życie SA podjęły decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji zatrudnienia. Dotyczyć będzie on wszystkich obszarów funkcjonalnych firmy. Proces ma się rozpocząć 24 marca i zakończyć 17 grudnia 2017 roku - poinformował w oficjalnym komunikacie ubezpieczyciel.

Przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia w PZU i PZU Życie ma objąć do 1.944 osób, w tym szacuje się, że redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 956 pracowników PZU i PZU Życie z różnych grup zawodowych - podano w komunikacie.

Koszty związane z wypłatą odpraw zostały oszacowane w budżetach na 2017 rok i zostaną ujęte w jednostkowych rocznych sprawozdaniach finansowych PZU SA i PZU Życie SA oraz w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2017. 

Ostateczna liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu przez PZU i PZU Życie procesu konsultacji ze związkami zawodowymi.

- Proces zmiany, jaka nas czeka, związany jest z przyjętą i realizowaną Strategią Grupy PZU na lata 2016-2020. Ważne jest dla mnie, aby był on przeprowadzony w sposób jak najmniej dotkliwy i zapewnił zwalnianym pracownikom istotną pomoc. Liczę, że wypracowane porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w PZU uwzględni oczekiwania każdej ze stron. Nadchodzący czas będzie także dużym wyzwaniem dla naszych menadżerów. Zależy mi na tym, aby w tym trudnym okresie byli szczególnie wrażliwi i uważni oraz wspierali członków swoich zespołów” – powiedział Bartłomiej Litwińczuk, członek zarządu PZU.

Więcej o: