Już w czerwcu pojedziemy kolejnym odcinkiem drogi ekspresowej S19

Chodzi o odcinek o długości 12,5 km (część trasy Via Carpatia), który będzie przebiegać przez powiaty rzeszowski i łańcucki, i połączy Sokołów Małopolski z miejscowością Stobierna. Droga będzie omijać Sokołów Młp. od wschodu i bezpośrednio połączy się z oddanym już do ruchu fragmentem S19 Stobierna - Rzeszów.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, "prawie cały odcinek posiada warstwę wiążącą, a na niemal 4 km położona została już warstwa ścieralna".

Obecne zaawansowanie prowadzonych przez wykonawcę (firma Aldesa Construcciones Polska) robót wynosi prawie 70 proc. Koszt budowy to 290 mln zł. Prace prowadzone są też na trasach dojazdowych o łącznej długości 16km. 

Droga ekspresowa S19 ma być główną trasą komunikacyjną z północy na południe Polski we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Będzie też częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

400 km nowych dróg

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na swojej stronie internetowej w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w realizacji jest obecnie 161 odcinków dróg o łącznej długości 2142 km. Wartość tych inwestycji to 81,1 mld zł - oddano do użytku zadania na kwotę 1,8 mld zł.

A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tym roku kierowcy będą mogli korzystać z 338,3 km nowych dróg ekspresowych i 57,7 km nowych obwodnic klasy głównej przyspieszonej. Tak szacuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, choć zastrzega jednocześnie, że terminy zakończenia prac mogą się zmieniać, w związku z różnymi aspektami realizacji inwestycji, niezależnymi zarówno od wykonawcy, jak i zamawiającego.

Więcej na temat planowanych inwestycji można przeczytać tutaj.

+++

Zobacz też, jakie wyzwania czekają budujących własny biznes w Polsce, w różnych branżach:

Więcej o: