Ważny odcinek S5 oddany do użytku przed terminem. "Pozwoli odetchnąć od natłoku pojazdów"

W czwartek 4 maja, na dwa miesiące przed terminem, oddano do użytku 18,5 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła Mieleszyn do węzła Gniezno Południe. Pozwoli to na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Gniezna.

- Dziś oddajemy do użytku, dwa miesiące przed planowanym terminem, długo wyczekiwaną przez mieszkańców Gniezna obwodnicę. Nowa droga ekspresowa pozwoli im odetchnąć od natłoku pojazdów oraz znacząco poprawi jakość i bezpieczeństwo komunikacji w mieście oraz w regionie – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Jak czytamy w komunikacie GDDKiA "oddany do ruchu fragment S5 pozwoli wyjeżdżającym z Poznania dojechać trasą ekspresową nie tylko do węzła „Mieleszyn”, lecz aż za Gniezno, do węzła „Gniezno Południe”, na którym zjedziemy na drogę krajową nr 5, gdzie trwa przebudowa do parametrów drogi ekspresowej. W drugiej połowie 2019 r. planowane jest oddanie kolejnych odcinków S5 aż do połączenia z autostradą A1 w okolicach Grudziądza."

Droga ekspresowa S5 na odcinku Żnin - Gniezno docelowo ma zapewnić połączenie autostrady A1 Gdańsk-Katowice z autostradą A2 Poznań-Warszawa i za jej pośrednictwem z drogami ekspresowymi S11 oraz S5 do Wrocławia.

Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 19 obiektów inżynierskich: 4 mostów w ciągu drogi S5, 5 wiaduktów w ciągu S5, 9 wiaduktów nad S5, 1 przejścia dla zwierząt.

Dodatkowo na nowym odcinku wybudowano dwa miejsca obsługi podróżnych, powstały urządzenia związane z ochroną środowiska, a także urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego, oświetlenie i sprawne odwodnienie jezdni.

Wartość robót budowlanych to ponad 500 mln zł z czego część stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.