Play zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych. Składa ważną obietnicę

Robert Kędzierski
Właściciel sieci Play wchodzi na giełdę zapowiada spore wypłaty z tytułu dywidendy. Zapewnia też, że warunki gospodarcze w Polsce są tak sprzyjające, że sieć czeka solidny wzrost.

Właściciel sieci komórkowej Play, firma Play Communications, poinformował w oficjalnym komunikacie, że wchodzi na Giełdę Papierów Wartościowych. Potwierdzają się tym samym wcześniejsze doniesienia dotyczące planów firmy. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek główny Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji zwykłych Spółki, w tym akcji menedżerskich.  Ponadto oferta będzie obejmować część istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki PLAY Communications S.A.

Czytaj też: Play obcina prędkość internetu mobilnego. Oto szczegóły. 

Spółka zachęca inwestorów podając szereg informacji mających świadczyć o możliwościach dalszego rozwoju sieci. Polska jest, według Play,  jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków telefonii komórkowej w Europie, charakteryzującym się stabilnym poziomem konkurencji. Właściciel sieci zachęcając do zakupu akcji chwali jednocześnie stan polskiej gospodarki określając ją "największą gospodarką  w Europie Środkowo-Wschodniej, o trwałym tempie wzrostu i stale poprawiającym się otoczeniu makroekonomicznym". W Polsce rośnie nie tylko PKB, ale i siła nabywcza Polaków, spada natomiast bezrobocie. 

Sieć Play rozpoczęła działalność w 2007 roku. Obecnie ma w Polsce ponad 14 mln użytkowników, co daje 27 proc. udziału rynku. W komunikacie spółka zapewnia, że zwiększyła swoją rentowność, marżę, odnotowała wzrost klientów korzystających z abonamentu. Poinformowała też, że w związku ze stałym poziomem przychodów zamierza inwestować w budowę własnej sieci komórkowej -  w roku 2017  na poziomie poniżej 700 mln PLN, w latach  2018-2020, na poziomie ponad 500 mln zł.  

Ważna obietnica dotycząca dywidend

Spółka informuje jednocześnie akcjonariuszy, że planuje wypłatę dywidendy pieniężnej w wysokości 650 mln PLN w drugim kwartale 2018 r. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. 

Telefonia komórkowa w Polsce

GUS w publikacji dotyczącej danych za zeszły rok informuje, że liczba abonentów i użytkowników korzystających z telefonii "na kartę" wyniosła 54,7 mln. Urząd odnotował też wzrost popularności abonamentu. Eksperci wiążą go częściowo z wprowadzeniem obowiązku rejestracji telefonów "na kartę". 

Więcej o: