Koniec z "agresywnym planowaniem podatkowym". Ministerstwo Finansów chce ujawniać dane największych firm

W Ministerstwie Finansów powstał projekt, którego celem jest upublicznienie informacji podatkowych 4,5 tys. największych firm w Polsce. Wszystko po to, by rozciągnąć nad nimi społeczną kontrolę.

MF przygotowało nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 1992 roku, która zakłada, że ministerstwo będzie co roku publikować informacje podatkowe dot. 4,5 tys. firm o największych przychodach, co odpowiada ok 1% wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Celem tego rozwiązania ma być zwiększenie kontroli społecznej nad największymi firmami płacącymi podatki w Polsce. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu:

nowelizacja ustawy o podatku od osób prawnychnowelizacja ustawy o podatku od osób prawnych zrzut ekranu, www.legislacja.rcl.gov.pl

Jednocześnie nowelizacja ma przeciwdziałać "agresywnemu planowaniu podatkowemu", które ma skutkować nieuzasadnioną przewagą konkurencyjną i uderzać w małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychNowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zrzut ekranu, www.legislacja.rcl.gov.pl

Jakie informacje będzie publikowało Ministerstwo Finansów?

Nowelizacja zakłada publikowanie danych zawartych w zeznaniach podatkowych, m.in.:

1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;
2) wskazanie roku podatkowego;
3) informacje o wysokości:
  a) osiągniętych przychodów,
  b) poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
  c) osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,
  d) podstawy opodatkowania,
  e) kwoty należnego podatku.

Będzie to możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych wynikających z zeznań składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Oprócz wyżej wspomnianych firm, nowelizacja prawa ma objąć również  61
podatkowych grup kapitałowych (wg danych za 2015 r.).

Obecnie projekt nowelizacji ustawy został zgłoszony do konsultacji publicznych. Znowelizowana ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. 

Więcej o: