ustawa

Więcej o:

ustawa

 • Ustawa niezgody

  Według zapewnień Ministerstwa Gospodarki, prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej mają się wkrótce zakończyć i ustawa wejdzie w życie w drugiej połowie 2010 r. Minister gospodarki, jak wynika z informacji resortu, przedłożył pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów przygotowany

 • Porządki w pojęciach informatycznych w ustawach

  Jak informują przedstawiciele MSWiA, ustawa ta realizuje nałożony w 2005 roku na Radę Ministrów obowiązek dostosowania terminologii w przepisach odrębnych ustaw dotyczących informatyzacji. Stosowane dotychczas w różnych ustawach pojęcia mają zostać ujednolicone i dostosowane do określeń

 • Schengen: ustawa uchwalona

  i Islandia. Uchwalona ustawa dostosowuje polskie prawo, wprowadza definicję danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), w Systemie Informacji Wizowej (VIS) oraz Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), który umożliwi dostęp do SIS i VIS. Nadzór nad KSI ma sprawować szef MSWiA oraz Generalny

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  Ustawa o Podatku od Towarów i Usług powstała 11 marca 2004 roku (z późniejszymi nowelizacjami). Jest do dokument regulujący wszelkie zapisy związane z podatkiem od towarów i usług potocznie zwanym podatkiem VAT lub inaczej podatkiem od wartości dodanej. Ustawa ta jest podstawą prawną, dzięki

 • Będą sankcje za brak ustawy o akcyzie

  , 61 mln euro kary ryczałtowej oraz kar okresowych w wysokości nawet kilkuset tysięcy euro za jeden dzień zwloki. Do organów celnych napływają liczne wnioski o zwrot zapłaconej akcyzy. Jednak brak ustawy sprawia, że urzędy nie mogą wydawać rozstrzygnięć. Na mocy ustawy o akcyzie, podatnik, który kupił