Ministerstwo Finansów wydało instrukcję dla kelnerów. "Nie bierz udziału w okradaniu społeczeństwa"

Ministerstwo Finansów ostrzega kelnerów przed wydawaniem tzw. rachunków kelnerskich zamiast paragonów fiskalnych. Napisało "dekalog" dla kelnerów - dziesięciopunktową instrukcję dotyczącą rejestracji sprzedaży na kasę fiskalną.

Ministerstwo Finansów kolejny raz zaakcentowało walkę z szarą strefą. Tym razem, zapewne z racji wakacji (a więc zwiększonej liczby pracowników sezonowych oraz klientów w lokalach gastronomicznych), zaapelowało do kelnerów.

Resort przypomniał, że kelnerzy mają obowiązek rejestracji sprzedaży na kasach fiskalnych i wydania klientowi paragonu fiskalnego. Powinni to robić zawsze, a nie tylko na prośbę klientów.

Ministerstwo przestrzega kelnerów przed wydawaniem wyłącznie tzw. rachunków kelnerskich, czyli dokumentów wypisanych odręcznie np. na bloczku „pokwitowanie wpłaty”. Brak rejestracji transakcji na kasie fiskalnej oznacza, że nie zostały od niej odprowadzone podatki.

„Unikanie płacenia podatków to okradanie społeczeństwa. Nie bierz w tym udziału!” – pisze resort finansów w jednym z punktów opublikowanej „instrukcji dla kelnerów”.

.. źródło: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo zaznacza także, że brak „nabicia” sprzedaży na kasę fiskalną lub niewydanie paragonu to wykroczenie skarbowe, za które grozi grzywna w wysokości od 200 zł do 4 tys. zł. Może ona zostać nałożona nie tylko na właściciela restauracji, ale też na kelnera.

Co więcej, resort Morawieckiego ostrzega branżę gastronomiczną, że ma ją na oku, i że restauratorzy mogą spodziewać się kontroli. „Branża gastronomiczna jest zidentyfikowana przez organy podatkowe, jako branża o jednym z najwyższych stopni ryzyka działalności w szarej strefie i prawdopodobieństwo kontroli prawidłowości fiskalizacji obrotu w tej branży jest bardzo duże” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Resort zwraca przy tym także uwagę, że brak rejestracji przez kelnera sprzedaży na kasie fiskalnej nie wynika często z jego niewiedzy, ale przymusu ze strony właściciela restauracji. „Ukrywanie przychodów poprzez omijanie ewidencjonowania na kasach fiskalnych, wypycha pracowników restauracji z legalnego rynku pracy. Jeżeli bowiem nieuczciwy właściciel restauracji ukrywa swoje przychody, to musi on również ukrywać swoje koszty – nie może w swoich księgach wykazywać kosztów np. pensji, czy składek ZUS kelnerów, ponieważ koszty te nie miałyby pokrycia w ujawnianych przychodach” – tłumaczy Ministerstwo.

***

Więcej o: