Ile zarabiają lekarze rezydenci? Sprawdziliśmy obecne oficjalne stawki i plan podwyżek

Lekarze rezydenci przez ponad tydzień protestowali, prowadząc między innymi głodówkę. W środę rano przerwali akcję protestacyjną, ale po rozmowach z premier Beatą Szydło postanowili ją kontynuować. Twierdzą, że dotyczy ona ogółem poprawy warunków w polskiej służbie zdrowia, ale wśród postulatów jest też ten dotyczący wynagrodzeń. Sprawdziliśmy więc, ile teraz zarabiają lekarze rezydenci i jak mają zmienić się ich pensje według najnowszych propozycji Ministerstwa Zdrowia.

Obecne zarobki lekarzy rezydentów (na specjalizacji) reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z grudnia 2012 roku. Uzależnione są one od stażu pracy i specjalizacji. W dziedzinach określanych jako priorytetowe (w rozporządzeniu jest ich 16, m.in. to anestezjologia i intensywna terapia, onkologia, pediatria, geriatria, medycyna ratunkowa i rodzinna) są one wyższe. Ogółem jest to od ponad 3100 do prawie 3900 zł.

Zarobki lekarzy rezydentów - obecnieZarobki lekarzy rezydentów - obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.

* anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca

Powyższe kwoty są kwotami brutto. Jak wyliczył ekonomista z Uniwersytetu Wrocławskiego Rafał Mundry, „na rękę” oznacza to zarobki od 2275 zł do 2777 zł. Wielu może się to nie wydawać drastycznie miało, trzeba jednak pamiętać, że lekarze kształcą się znacznie dłużej, niż większość innych specjalistów - i później rozpoczynają pracę. Studia medyczne trwają rok dłużej (6 lat), po niż muszą zaliczyć jeszcze roczny staż.

Młodym lekarzom daleko też do krajowej średniej. Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło 4285,84 zł brutto. W samym dziale „opieka zdrowotna i pomoc społeczna” było to 3967,77 zł (najwyższe zarobki wg GUS są w działach „informacja i komunikacja” - to 7871,60 zł i „działalność finansowa i ubezpieczeniowa” - 7648,64 zł).

Rezydenci mogą dorabiać - i robią to, choć oczywiście nie ma danych zbiorczych na ten temat. Protestującym chodzi jednak o to, by nie musieli szukać dodatkowych źródeł zarobku i wydłużać godzin pracy.

Czytaj więcej na ten temat: "Wszyscy dorabiamy". Lekarze-rezydenci pracują po 250 godzin miesięcznie. Za dwa tysiące

Pod koniec września tego roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, które zakłada podwyżki dla lekarzy rezydentów. Wynagrodzenia mają rosnąć co roku, podział jest nieco bardziej skomplikowany.

Dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji rezydentury przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wynagrodzenia w 2019 roku mają wzrosnąć do 3883 – 4381 zł. Ścieżka podwyżek ma wyglądać tak:

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów - projekt rozporządzeniaWynagrodzenia lekarzy rezydentów - projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 września 2017 r.

* anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca

W przypadku nowych lekarzy rezydentów, którzy rozpoczną specjalizację po dniu wejścia w życie rozporządzenia, podwyżki mają być wyższe, choć przez pierwsze dwa lata obowiązywania nowych przepisów (2017 i 2018 rok) nie ma podziału na staż pracy. Wyróżniono też dodatkowo sześć najbardziej pożądanych specjalizacji, gdzie wynagrodzenia mają być najwyższe:

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów - projekt rozporządzeniaWynagrodzenia lekarzy rezydentów - projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 września 2017 r.

* w tym przypadku jest ich 13: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca

** chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, psychiatria

*** medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, pediatria

Siatka płac jasno pokazuje, lekarzy jakich specjalności potrzebujemy teraz najbardziej.

„Dodatkowo, dla wzmocnienia efektów oddziaływania na decyzje lekarzy dotyczące wyboru odbywanej specjalizacji, widząc potrzebę zwiększenia zainteresowania wyborem specjalizacji z kręgu deficytowych dziedzin medycyny mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, Minister Zdrowia zdecydował, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego w dziedzinach: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, medycyna rodzina, medycyna ratunkowa, pediatria i psychiatria będzie o 1.200 złotych wyższa” - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Lekarze rezydenci chcą nie tylko wyższych zarobków, ale także poprawy warunków pracy, a na pierwszym miejscu wśród ich postulatów znalazł się apel z zwiększenie wydatków na służbę zdrowia ogółem. Te postulaty, to według Porozumienia Rezydentów OZZL:

1. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego nie
niższego niż 6,8 PKB w przeciągu trzech lat.
2. Likwidację kolejek.
3. Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego.
4. Likwidację biurokracji w ochronie zdrowia.
5. Poprawę warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia.

Podczas środowej konferencji, jeszcze przed spotkaniem z rezydentami, premier Beata Szydło powiedziała, że pracę nad ustawą, która będzie zwiększać nakłady na służbę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB już trwają i jest ona „praktycznie przygotowana”.

Niestety nie przekonało to rezydentów, którzy po rozmowach z Szydło zadecydowali o kontynuacji protestu.

Całe wystąpienie premier podczas Rady Dialogu Społecznego można obejrzeć tutaj:

 

W ostatnich latach na ten cel przeznaczano mniej niż 5 proc. PKB, a w kwietniowym Wieloletnim Planie Finansowym zapisano 4,7 proc. na najbliższe 3 lata.

"Jeśli się złamiemy, służba zdrowia będzie umierać. Po cichu". Byliśmy u protestujących lekarzy