Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odwołany ze stanowiska

Premier Beata Szydło odwołała dziś Krzysztofa Kondraciuka ze stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie odwołanie ma związek „z zapewnieniem dalszej poprawy realizacji zadań drogowej dyrekcji oraz zadań nałożonych na ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka”.

Pełniącym obowiązki nowego szefa GDDKiA będzie obecny zastępca odwołanego Kondraciuka, Jacek Gryga. Odwołanie ma "nie mieć wpływu na bieżącą działalność instytucji".

Kondraciuk szefem GDDKiA był od grudnia ubiegłego roku. Wcześniej był m.in. dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W latach 1994-2002 i 2006-2010 był radnym Rady Miejskiej w Łapach, a później, do 2014 roku radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Krzysztof Kondraciuk jest absolwentem Wydziałów Budownictwa Politechniki Białostockiej oraz Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, z drogownictwem związany od 1983 roku.

Kondraciuk był pierwszym pełnoprawnym dyrektorem drogowej dyrekcji. Od 2008 roku szefowie GDDKiA byli tylko „pełniącymi obowiązki”.

GDDKiA to organ administracji rządowej i zarządca dróg krajowych. Realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych wydając miliardy złotych.

Rafał Agnieszczak: Ktoś, kto zawsze jedzie po bandzie, nie wygra w biznesie [NEXT TIME]

Więcej o: