Za polską płacę minimalną można kupić więcej niż za grecką, czy portugalską. Najnowsze dane Eurostatu

Rafał Hirsch
Płaca minimalna w Polsce w tym roku jest najwyższa wśród wszystkich państw Europy Środkowej za wyjątkiem Słowenii. Uwzględniając tak zwany parytet siły nabywczej można za nią kupić więcej niż za płacę minimalną w Grecji i Portugalii. Ale nadal znacznie mniej niż w Niemczech.

Eurostat porównał płace minimalne we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Z zestawienia wynika, że jesteśmy bardzo daleko za krajami najbogatszymi, ale w naszej części Europy jesteśmy pod tym względem liderem

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej w 2018 rokuPłaca minimalna w krajach Unii Europejskiej w 2018 roku źródło: Eurostat

Polska płaca minimalna w 2018 to 2100 złotych, czyli blisko 503 euro. O trzy euro wyprzedzamy więc Estonię, Czechów o 25 euro, a Węgrów o 58 euro. Nasza płaca minimalna jest też blisko dwa razy większa niż ta w Bułgarii. Z kolei w Danii, we Włoszech, na Cyprze, a także w Austrii, Finlandii i Szwecji płacy minimalnej w ogóle nie ma. 

Z drugiej strony Holandia i Belgia mają płacę minimalną na poziomie trzy razy wyższym, a Luksemburg 4 razy wyższym. 

Nieco inaczej wygląda jednak sytuacja, kiedy zamiast nominalnej płacy minimalnej porównamy ich siłę nabywczą. Zwykle w krajach o niższych płacach także ceny w sklepach są niższe, więc od strony tego co możemy kupić za płace minimalną porównanie między najbogatszymi i najuboższymi krajami jest mniej drastyczne.

W tym ujęciu płaca minimalna w Polsce jest większa niż w Portugalii i Grecji. Do hiszpańskiej brakuje tylko 41 euro. Niemiecka jest wyższa od polskiej o 62 procent, a nie o 198 procent jak przy porównaniu nominalnym.

Płaca minimalna w euro, wg parytetu siły nabywczejPłaca minimalna w euro, wg parytetu siły nabywczej dane: Eurostat

Swoją drogą w naszym przypadku w tego typu zestawieniach istotny jest też kurs po jakim przelicza się złote na euro. Gdyby notowania euro spadły w Polsce do poziomu 4 złotych to wtedy automatycznie nasza płaca minimalna według parytetu siły nabywczej zrównałaby się z hiszpańską.

Aby w ten sposób dogonić Niemców, euro musiałoby kosztować 2,58 PLN. W ten sposób więc niestety ich nie dogonimy. Euro dziś kosztuje 4,17 złotych.

Więcej o: