KNF nakłada dużą karę na Generali. Towarzystwo ma zapłacić 560 tys. zł

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń naruszyło zapisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej. To już drugi taki przypadek w tym roku.

- Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 560 tysięcy złotych za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej – czytamy w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Chodzi o „wyznaczanie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3”. Dotyczy ona „ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych”. Zarzuty są związane z  latami 2013 i 2015.

KNF miał również podobne zastrzeżenia dotyczący grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) w latach 2011-2015.

Nie jest to pierwsza kara dla Generali w tym roku. Niecały miesiąc temu KNF ukarała Towarzystwo kwotą 97 tys. zł. Wtedy chodziło o naruszenie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, "w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych".

Więcej o: