Prosta Spółka Akcyjna. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje nowy rodzaj zakładania firmy

Być może już za rok w polskim prawie pojawi się nowa forma działalności gospodarczej - Prosta Spółka Akcyjna. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało stosowny projekt ustawy.

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się już projekt nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw. Dokument przygotowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przewiduje powołanie do życia nowego typu spółek - tzw. Prostych Spółek Akcyjnych. Projekt ustawy trafi teraz do konsultacji, możliwe, że już za 1-1,5 miesiąca zajmie się nim rząd. Założony przez resort Jadwigi Emilewicz termin wejścia w życie zmian to 1 czerwca 2019 r.

Prosta Spółka Akcyjna - czyli co?

Prosta Spółka Akcyjna ma być formą działalności dedykowaną m.in. start-upom. Ma łączyć w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Prosta Spółka Akcyjna ma charakteryzować się m.in. możliwością jej rejestracji elektronicznej nawet w 24 godziny, brakiem kapitału zakładowego (1 zł kapitału akcyjnego na start), wkładami wnoszonymi w ciągu 3 lat - i to także w postaci pracy, know-how lub usług, brakiem statusu spółki publicznej, możliwością utworzenia tylko jednoosobowego zarządu, brakiem wymogu tworzenia rady nadzorczej czy prostymi zasadami likwidacji przez przejęcie majątku i zobowiązań. Dostępne mają być też różne formy podziału akcji spółki, niezależne od wartości wniesionych do niej środków.

Jak tłumaczy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prosta Spółka Akcyjna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców na nową formułę prawną dla innowacyjnych firm. Zdecydowana większość z nich (94 proc. - według badań Deloitte) zakładając spółkę kapitałową decyduje się na formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - nie dlatego, że ta forma jest idealnie dostosowana do ich potrzeb, ale z uwagi na koszty i trudności formalne związane z obsługą spółki akcyjnej. Przykładowo, minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 100 tys. zł, z czego 25 proc. musi zostać wniesione przed rejestracją spółki.

Resort przedsiębiorczości i technologii szacuje, bazując na doświadczeniach z Francji, że w pierwszym roku od wejścia w życie ustawy umożliwiającej zakładanie Prostych Spółek Akcyjnych, taka forma będzie wybierana przy zakładaniu co dziesiątej spółki kapitałowej. Z biegiem czasu Prosta Spółka Akcyjna ma być jednak coraz popularniejsza, i np. po 5 latach już 25 proc., a po 10 latach aż 40 proc. nowych spółek kapitałowych ma działać jako PSA.

W ostatnich sześciu latach, co roku w Polsce rejestrowano średnio ok. 35 tys. spółek kapitałowych. Jeśli te liczby się utrzymają, w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy od wejścia w życie ustawy może powstać w kraju ok. 3,5 tys. Prostych Spółek Akcyjnych.  

***

Cotygodniowe podsumowanie roku. Podcast ekonomiczno - polityczny Rafała Hirscha

Więcej o: