Via Carpatia objęta ważnym europejskim programem. "Bardzo dobra wiadomość dla Polski"

Via Carpatia, jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, który w Polsce będzie przebiegał na odcinku ponad 1500 km, zyskał istotne wsparcie ze strony Komisji Europejskiej. Wiemy którzy mieszkańcy Polski skorzystają na drogowej inwestycji.

Komisja Europejska wpisała korytarz Via Carpatia do projektu rozporządzenia w sprawie programu CEF (Connecting Europe Facility - Łącząc Europę), poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Wpisanie trasy Via Carpatia do projektu rozporządzenia w sprawie programu CEF to bardzo dobra wiadomość dla Polski. Przed polskim rządem jeszcze wiele pracy, negocjacji i starań, ale już dziś widzimy, że zostały dostrzeżone nasze starania o to, aby powstała trasa, która połączy północną i południową Europę, jednocześnie aktywizując jej wschodnią część.

- powiedział minister Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Kto skorzysta na nowej drodze?

Via Carpatia jest priorytetem infrastrukturalnym dla Polski. Na realizację całego przebiegu tej trasy zostały zabezpieczone już środki finansowe. Na terenie Polski Via Carpatia przebiega szlakiem: S61 na odcinku granica państwa - Augustów - Ełk, S16 na odcinku Ełk - Knyszyn oraz S19 Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - S12 (Lublin Rudnik), S12 (Lublin Sławinek) - Nisko - A4 (Rzeszów Wschód), A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa. Długość polskiej części szlaku liczy łącznie 1 533 km (wraz z odnogami w kierunku portów bałtyckich i granicy z Ukrainą, tj. drogami S12 i S17).

Mapa w większej rozdzielczości znajduje się na stronach Ministerstwa Infrastruktury.

Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia CEF, w którym w Załączniku I, określającym między innymi przebieg wybranych odcinków na sieci uzupełniającej TEN-T, wpisany został korytarz Via Carpatia.

Wpisanie korytarza trasy Via Carpatia do projektu rozporządzenia w sprawie CEF to kolejny dowód na to, że współpraca z naszymi europejskimi partnerami układa się pomyślnie. Tam, gdzie we właściwy sposób przedstawiane są argumenty merytoryczne, możliwe jest porozumienie. Przykładem może być głosowanie w Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, w którym zadecydowano o wyłączeniu transportu międzynarodowego z dyrektywy o delegowaniu pracowników. Są jeszcze obszary, w których szukamy porozumienia, ale już widać zielone światło dla uwzględnienia racji nie tylko polskich przedsiębiorców, ale też przewoźników z wielu innych europejskich państw

- dodał Adamczyk.

Via Carpatia ważna dla Europy

W Europie Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Zaletami wynikającymi z realizacji tej inwestycji będzie m. in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Ponadto Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE, takie kraje bałkańskie (np. Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja).

Czytaj też: W Polsce ubywa bankomatów. Co się dzieje?

Realizacja szlaku stworzy kolejne szanse na lokalizację na terenie Polski terminali transportowych i centrów logistycznych. Dzięki włączeniu do przebiegu szlaku Via Carpatia trasy prowadzącej z Lublina przez Warszawę do Trójmiasta, wykreowane zostaną warunki do rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni, przypomina Ministerstwo Infrastruktury.

Więcej o: