Pracownicze Plany Kapitałowe. Ubezpieczyciele chcą zwolnienia z podatku, inaczej to nie ma sensu

Polska Izba Ubezpieczeń wnioskuje o zwolnienie z podatku od aktywów środków gromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Resort finansów propozycję analizuje, ale szans na zmianę chyba nie ma.

W piątek Polska Izba Ubezpieczeń wystosowała do Ministerstwa Finansów wniosek o zwolnienie z podatku od aktywów środków, które ubezpieczyciele będą gromadzić w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz nowych umów Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Przypomnijmy - w najnowszej wersji ustawy o PPK, pokazanej 24 maja, towarzystwa ubezpieczeniowe zostały ujęte jako te instytucje, które będą mogły prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Ubezpieczyciele długo o to walczyli. Teraz mają jednak inny problem.

Ubezpieczyciele są obciążeni efektywnie podatkiem od aktywów w wysokości ponad 0,5226 proc. w skali roku. Ustawa zalicza do podstawy opodatkowania wszystkie aktywa zakładów ubezpieczeń, a więc również te środki, które byłyby zgromadzone w ramach PPK. Stopa opodatkowania jest zatem wyższa od proponowanego limitu kosztów za zarządzanie w umowach PPK w wysokości 0,5 proc.

- tłumaczy Polska Izba Ubezpieczeń. - Ekonomicznie nie byłoby to opłacalne, jeśli musielibyśmy odprowadzać podatek w tej wysokości - dodaje prezes PIU Jan Prądzyński. "Decyzja o niezwolnieniu ubezpieczycieli z podatku od aktywów w części dotyczącej aktywów gromadzonych w ramach umów PPK i nowych umów PPE oznacza eliminację polskich ubezpieczycieli ze wszystkich regulowanych i zbiorowych form długoterminowego oszczędzania w Polsce" - grzmi Izba w swoim oświadczeniu.

Ministerstwo analizuje, ale...

Ministerstwo Finansów otrzymało wniosek Polskiej Izby Ubezpieczeń (...) i obecnie analizuje tę propozycję - poinformowała w poniedziałek zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego resortu Katarzyna Przewalska. Jednak między słowami resort daje do zrozumienia, że propozycja ubezpieczycieli może być trudna do zaaprobowania. 

- Z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, jest to problem systemowy. Chcielibyśmy utrzymać status quo, bo otwarcie ustawy jest problematyczne - powiedziała Przewalska podczas debaty PIU o PPK. Przewalska przypomniała, że przekazany 25 maja do finalnych konsultacji społecznych projekt ustawy o PPK nie przewiduje zmian co do terminu wejścia nowych przepisów w życie, czyli ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

- My chcemy, aby ten projekt przeszedł ścieżkę legislacyjną jak najszybciej. Ewentualne terminy przejściowe będziemy rozważać pod koniec procedowania - dodała Przewalska.

***

Maciej Panek: Byłem na dnie, gdy otworzyłem firmę posiadającą obecnie 3 tys. samochodów [NEXT TIME]

Więcej o: