To przełomowy moment. Liczba bezrobotnych w Polsce po raz pierwszy może spaść poniżej miliona

Jak wynika z danych GUS, liczba bezrobotnych na koniec maja wyniosła 1 002,2 tys. osób. Tym samym brakuje już naprawdę bardzo niewiele, aby poziom bezrobocia w Polsce stał się wartością sześciocyfrową.

Jak wynika z najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec maja br. wyniosła 6,1 proc., czyli spadła o 0,2 p. proc. wobec danych z kwietnia i o 1,2 p. proc. wobec danych z maja 2017 r. Tym samym jest oczywiście najniższa w historii. Te dane pokrywają się z wcześniejszymi liczbami podanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak dodał GUS, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w maju br. 120,1 tys. wobec 126 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec maja 2018 r. wyniosła 1 002,2 tys. Innymi słowy, jeśli tylko te zaledwie ok. 2,2 tys. osób znajdzie pracę, w Polsce liczbę bezrobotnych po raz pierwszy w historii będziemy wyrażać nie w milionach, ale już "tylko" w setkach tysięcy. Niewykluczone, że już w danych za czerwiec zobaczymy historyczny spadek do sześciocyfrowej liczby bezrobotnych.

.. źródło: Spotdata

W porównaniu z danymi z kwietnia br., liczba bezrobotnych spadła o ponad 40 tys. osób (w kwietniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1 042,5 tys.), a w zestawieniu z majem 2017 r. o ok. 200 tys. (1 202,1 tys. przed rokiem).

Najwyższy poziom bezrobocia w ujęciu procentowym zanotowano w powiecie szydłowieckim - 24 proc. Najniższy - w Poznaniu - 1,3 proc.

.. GUS

W ustawie budżetowej na 2018 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,4 proc. na koniec 2018 r. 

***

Emilian Kamiński: Żeby nie być frustratem, zacząłem sam organizować sobie życie [NEXT TIME]